Понятиен апарат
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТПОНЯТИЕН АПАРАТ


ПО
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”

ИЗГОТВИЛ: НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ:

I – курс задочно обучениегр.СТАРА ЗАГОРА


Други реферати:
Корекция на САУ
Курсов проект по Специални стоманени конструкции
Курсов проект по отоплителна техника
Метод 5 Тотална аналогия
Метод “Синектика-Аналогия на обектите


Изтегли рефератаМетод “Синектика-Аналогия на обектите - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия