Посещението на Путин и външната политика на България спрямо Русия

трябва да преодоляваме в един открит диалог и ефективно взаимодействие между ЕС и Русия. Друга алтернатива няма.”, "В годините на прехода една от най-тежките грешки беше затормозеният културен диалог. И знаем кой го предизвика. Една от най-важните отговорности е да възстановим неговия интензитет",

"Знам, че има скептици, които ще кажат какво от това? Но аз бих отговорил с въпрос – къде може една българска книга да излезе в 100-хиляден тираж? Това може да стане само в Русия".

С тези си свой думи той подчерта чисто икономическите интереси на България към едни бъдещи пазарни отношения с най-голямата по територия държава в света.България си зададе въпроса дали печалба от порядъка на 300млн. долара годишно си заслужава влошаването на отношенията ни с европейския съюз.Тези разсъждени бяха продиктувани от публикацийте на различни европейски печатни издания, показващи отношението на Европа към проекта за интерконтинентален газопровод, минаващ през територията на България. Европа и в частност европейския съюз бе стрестната от засилващата се енергийна зависимост на стария континент от ресурсите на Руската държава. С подписването на договора "Южен поток" за газопровод до Италия, Кремъл затяга енергийната примка около Евросъюза. Това бяха настроенията на стария континент преди и след подписването на договора.

С подписаните споразумения България успя да постигне :голям шлем” в енергетиката. Този извод направи вчера президента Георги Първанов на съвместна пресконференция с руския президент Владимир Путин. Общо осем споразумения бяха подписани по време на двудневната визита на руския президент у нас, основната част от които бяха в сферата на енергетиката. България и Русия се споразумеха за проектирането, доставката и изграждането на АЕЦ "Белене", за създаването на газопровод за транзит на природен газ през нашата страна и за нефтопровода "Бургас-Александруполис".
В изказването си Първанов наблегна още на това, че тези проекти ще доведат до подем на икономиката на България и до увеличаването на сигурността в региона. „Не помня някога да сме подписвали толкова много договори в рамките на една визита, коментира българският президент.” Според него обаче въпросът съвсем не е в количеството на договорите, а в това, че спогодбите дават възможност за качествен пробив в отношенията между България и Русия. Първанов припомни, „че някои от договорите се подготвят от години”. По някои от преговорите не беше лесно постигането на договореност, защото всяка една от страните отстояваше своя интерес. Смятам, че постигнахме компромиси, които защитават интереса и на двете страни, убеден е българският президент. Той допълни, че пакетът от енергийни проекти е важна стъпка в политиката на диверсификация на енергийните източници и са свързани с енергийната сигурност на региона на Балканите. Първанов бе доволен и от това, че е направена важна стъпка във връзка с икономизацията на отношенията между двете страни.
Освен по енергийните проекти България и Русия се споразумяха за сътрудничество в областта на туризма, за провеждане на фестивал на руската култура през тази година в България, за внос в Русия на отработеното ядрено гориво, за сътрудничество в сферата на културата и за изграждането на


Други реферати:
Звездите-І част
Звездите-II част
Живот и разум във Вселената
Метеори (описание)
Комети и техни характеристики


Изтегли рефератаКомети и техни характеристики - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия