Послание в Сибир

"Послание в Сибир" носи етически характер, изпълнен с дълбок нравствен смисъл. Безспорният поетически тайнопис се опитва да намекне не за бъдеща победоносна революция, а за нещо по-близко и достижимо. Стиховете отразяват следдекабристките конюнктури, включително и беседата на Пушкин с император Николай I, провела се в Москва през септември 1826 година, когато поетът по височайше разпореждане е върнат от северното заточение и е помилван. (...)
Оригиналът на "посланието" не е оцелял. От преписите за най-авторитетен се смята този, който е бил собственост на И. И. Пушчин. Тъкмо него ще се опитаме да анализираме строфа по строфа, отделяйки ключовите думи-символи.
Знаковият принцип на шифъра заявява за себе си още в първата строфа:
    Во глубине сибирских руд
    Храните гордое терпенье,
    Не пропадет ваш
скорбный труд
    И дум высокое стремленье.
2
По местата в кариерите поетът изпраща на сибирските затворници сигнал, известявайки им за езика, на който е написано "Посланието". Отъждествяването на какъвто и да било род дейност с "труд" или "работа" е типично масонско. Аксесоарите на свободните зидари като чукче, лопатка, чертожна дъска и др., освен останалите си функции, символизират и светостта на труда. Труд или работа "свободните зидари наричат извършването на различни обреди като: приемането на профани в ордена и по-нататъшни посвещения в по-висока степен, трапезни ложи, траурни ложи... Под "работа" се подразбира също старанието за просвета, стремежът към усъвършенстване"3. (...)
За "профана" оприличаването на конспиративната работа на декабристите като "труд" може да се стори странно. Още по-странно е изглеждало сравнението с "труд" на бунта на Сенатския площад или отчаяният отпор на Черниговския полк. Но за "посветения" тук то би следвало да е напълно ясно. Пушкин, съдейки по всичко, е разчитал именно на това.
Двете следващи строфи на "Посланието" също са изпълнени с масонски знаци:
    Несчастью верная сестра,
    Надежда в
мрачном подземелье
    Разбудит бодрость и веселье,
    Придет желанная пора:

    
Любовь и дружество до вас
    Дойдут сквозь
мрачные затворы,
    Как в ваши
каторжные норы
    Доходит мой свободный глас.
4
"Любов и дружба" е формула отново от арсенала на свободните зидари.


Други реферати:
Същност, състав и структура на капитала
Предмет и значение на климатологията
Финанси на предприятието
Управление на риска
Теория на конкуренцията


Изтегли рефератаТеория на конкуренцията - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия