Потомка от Елисавета Багряна


Потомка” от Елисавета Багряна


Героинята разкрива стойността на съкровено личните копнежи , романтичните пориви, нравствените ценности.Стойностно за нея е не завръщането към непроменимото във времето родово начало, към един познат и строго регламентиран свят, а дръзкото бягство от сковаващите духа сурови повелии на родово-патриархалното битие и устремяването към непознатото, тайнственото, безграничното.Пътят - онова, което предстои -непредвидимо и мамещо, но и това, което вече е било, съхранено в спомена за далечното минало.Скитницата търси древното и вечното, езическо и християнско, праначало, първооснова на човешкото битие.Бунтът й срещу родовия морал я приобщава към непокорните натури, отстоявали светостта на чувствата си.В този смисъл героинята е потомка на майката земя - символ на безсмъртната любов, свободата и силата на духа.

Стихотворението започва с трикратно отрицание - откъсването на жената от посланията на рода:1 куплет-“Потомка”отразява освобождението на индивида от миналото.В ценност се превръща диренето на нов път, на нова отправна точка. Значимо за лирическата героиня е не повторението , възкресението на “дните предишни”, а откривателсвото, поривът към все още неизживяното.

Духовният портрет на жената не се вписва вече в стереотипа на родовото, което е останало далече назад.Миналото вече не съществува.Тази прекъсната връзка с традицията на рода не обременява личността с мъчителни терзания . Напротив, освобождава я от дълга да изпълнява повелите на рода .Мотивът за скиталчеството не излъчва скръбната атмосфера на безперспективност и липса на значима житейска цел, то осмисля живота, освежава сетивата с многообразието и пъстротата на впечатленията:

Но усещам в мене бие древна,

скитническа, непокорна кръв.”

Тези предхристиянски представи за дързостта на свободния човек се преплитат с мотива за първородния грях и възмездието :


Други реферати:
Курсова работа по аналогова схемотехника
Електронна везна
Електронна система за регулиране на температура
Изчисления и конструкторска документация на импулсен трансформатор
Измерване на коефициента на усилване на свръхчестотни антени


Изтегли рефератаИзмерване на коефициента на усилване на свръхчестотни антени - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия