Потомка от Елисавета Багряна

Може би съм грешна и коварна,

Може би сред път ще се сломя...

Това обаче не издава чуство на вина или страх от драматичните изпитания на пътя, не звучи като разкаяние и молба за прошка.Мотивът за греха не внушава усещането за аморалност, не очертава измеренията за безнравствено деяние, което заслужава сурово наказание. Греховното тук е интерпретирано като стремеж към греховния плод на познанието.Познанието на света извън границите на патриархалното е грях от позицията на традиционния морал.В изповедта си жената е склонна да приеме това обвинение , но самата форма на изказ – условното ”може би” - иронично дистанцира от него. Мотивът за кръвта - символен знак за буйния кипеж на чувствата, за пламенната, импулсивна натура на темпераментната и дръзка скитница.

Жената в поезията на Багряна търси своята духовна родина и своята двойница навсякъде, където човек може непосредствено да откликва на повика на кръвта.Мотивът за любовта е централен в стихосбирката “Вечната и святата”. Модерната душа в “Потомка “ чувства връзка с древен архитипен модел на поведение, чиято същност са емоционалният избор на сърцето и неприкосновената лична воля - 3 куплет. Мотивът за бягството разкрива нарушаването на забраните, престъпването на границите, противопоставянето на утвърдения стереотип.Смислово значим за лирическата героиня е моментът на тръгването, откъсването от познанието и устремяването към магнетично привличащата далечина.

Разкрепостеният дух налага друг ритъм на живот, в който няма тишина, спокойствие, еднообразие. Художественото пространство е без предел за взора, огласено от “конски бяг под плясъка на бича”, пронизано от вятъра на неукротимите желания и разпалените чувства . Непокорната скитница на Багряна се устремява към безпределното, необозримото, вечното. В ”Потомка” всичко е свързано смислово с ”необхватните с око поля”, защото поривът на героинята към свобода стига до необхватност, а личността й се изявява без ограничения от страна на традиционните норми. В този безкраен свят статистиката е взривена от


Други реферати:
Свободните зони
Развитие на пазарите
Правни организации
Управление на външния дълг
Теория на МО


Изтегли рефератаТеория на МО - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия