Потребителска нагласа

3.ПОТРЕБИТЕЛСКИ НАГЛАСИ. НАГЛАСА КЪМ ПОКУПКАТА


  1. Същност на нагласата

Нагласата е вътрешно предразположение на потребителя спрямо покупката. Ние опознаваме хората, себе си, събитията около нас, стоките и услугите чрез свои-те нагласи към тях. Това са нашите лични мнения, съждения и оценки. Нагласите ни помагат да се предпазим от неприятни чувства и действия, влияят върху нашите възприятия и действия.

Когато продавате туристически стоки и услуги, вие трябва да знаете нагла-сите на купувача, за да знаете какво да бъдете поведението ви при продажба. Вие трябва да можете да си обяснявате как купувачът е развил точно такава нагласа, как бихте могли да запазите /или да промените във ваша полза, ако тя е негативна/ нагласата на купувача за вас, за туристическия обект, продукт, услуга и пр.

Какво е нагласа ? Нагласата е предразположение към даден обект и готов-ност на лицето към предприемането на определени действия. Социалните нагласи са предварителни схеми за даване на точно определени отговори на дадени класове от стимули. Всяка нагласа, от една страна се определя от определена потребност, а от друга от актуалната ситуация в която се намира дадения индивид. Те.е тя възниква при срещата на потребността с предмета, който ще я удовлетвори. Напр. много съм гладен и се намирам пред магазин за хранителни стоки. Как ще реагирам ? Аз ня-мам нагласата да ям сурова храна на улицата /поведенческа нагласа/, не одобрявам хората, които го правят /емоционална нагласа/, мисля, че такова хранене е нездра-вословно /познавателна нагласа/. Затова ще отида да хапна в ресторанта в който хо-дя /поведенческа нагласа/, всичко там ми харесва /емоционална нагласа/, а освен това там приготвят най-вкусната храна на приемливи цени /познавателна нагласа/. От даденият пример става ясно, че нагласата се проявава в три основни форми, а именно:

- емоционална /харесване, любов, симпатия и пр./ Напр. Обичам Варна, защото именно там прекарвам най-добре своите отпуски. Никога повече няма да стъпя във Варна – там преживях най-големият кошмар в живота си.

- познавателна / мнение, очакване, представа/ Напр. Варна е един прекрасен град, защото има много приятни заведения, чист град е и хората там са много отзивчиви.

- поведенческа /намерение за действие/ Напр. смятам всяко лято да почивам във Варна.

Три са основните функции на всяка нагласа:

- защитна – тя ни предпазва от негативни чувства и мисли, което ни помага да се приспособяваме успешно към действителността – понеже във Варна съм преживял най-големия кошмар през живота си, аз няма да рискувам да ходя там, за да не преживея отново това.

- организираща – чрез нагласите ние организираме нашия опит, т.е. нагласата е схема на възприемане на околния спрямо нас свят, която се определя от миналия ни опит. Ние оценяваме всеки нов обект, продукт и пр. въз основа на познатите ни, оприличаваме го с тях. Впечатленията от външния свят не се възприемат от нас хаотично, а на основата на изградената от миналия ни опит схема и на тази основа ние изграждаме и очакванията си спрямо бъдещите събития. Психолозите да открили, че върху начина на възприемане на заобикалящите ни предмети /продук-


Други реферати:
Агентни архитектури.
Алгоритми за търсене в С
Алгоритми, структури данни и програмиране.
Алгоритми-определение и свойства на алгоритмите, видове алгоритми и описание, основни изразни средства в блок-схемата
Алгоритми-свойства и видове.


Изтегли рефератаАлгоритми-свойства и видове. - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия