Повиквателни и сигнални устройства

8


Лекция

по Комутационна, мултиплексна и кабелна техника


Повиквателни и сигнални устройстваУ В О Д


Освен електроакустичните преобразуватели, от чието качество пряко зависи качеството на телефонирането, КТРИ съдържат и устройства които разширяват възможностите на абонатите. Макар и да не оказват пряко влияние върху качеството на телефонното предаване, без тях обаче то е невъзможно. Такива са:

- повиквателните устройства, даващи възможност на абонатите система “МБ” да изпращат повиквателни сигнали към телефонната централа или към други абонати;

- сигналните устройства, даващи възможност на абонатите от всички системи да бъдат повиквани.

В лекцията основно се обръща внимание на повиквателните и сигналните устройства, като другите допълнителни устройства ще бъдат разгледани в отделна лекция.

Естествено в КТРИ, имащи специални функции да се съдържат и други устройства, специфични за тях, които не са обект на внимание в тази лекция.


І. Повиквателни устройства.

В КТРИ система “МБ” и в някои ръчни телефонни централи (телефонни номератори) с малък брой на обслужваните абонати за изпращане на повиквателен сигнал се използват магнитоиндуктори, транзисторни повиквателни генератори или променливо напрежение с честота 50 Hz от мрежа за променлив ток.


1. Магнитоиндуктор.

Магнитоиндукторът представлява генератор за променлив ток с честота от 15 до 30 Hz и напрежение от 50 до 100 V. Същият се задейства ръчно, създава достатъчно мощни сигнали, има висока надеждност и е удобен за експлоатация. Основният недостатък на магнитоиндуктора е големите размери и маса, които създават определени неудобства (поради по-големите габарити), особено в полевите КТРИ.

Принципът на действие на магнитоиндуктора се основава на явлението електромагнитна индукция т.е. когато проводника пресича магнитните силови линии в него се индуктира Е.Д.Н.

Магнитоиндуктора се състои от следните главни части (виж табло):

- магнитна система (постоянни магнити + полюсни наставки);

- котва с намотка;


Други реферати:
На Прощаване-записки и анализ
Повестта Немили–Недраги
Образът на Неновица (1 глава)
Моята молитва-Христо Ботев
Кои са днешните чичовци


Изтегли рефератаКои са днешните чичовци - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия