PR брендинг-Възможности на PR да изгражда марка на продуктPR-брендинг: възможности на PR да изгражда марка на продукт.PR - тази технология на успеха все по-убедително отстоява стойността си в света на маркетинговите комуникации. По приблизителните думи на Джон Каролевски - бивш редактор на списание "Бренд Мегъзийн"/"Brand Magazine", ние живеем в един свят "на медиен шум и цинизъм, където рекламата вече губи силата си да убеждава. Сега хората от маркетинга се стремят да създадат мълва - бренда да върви от уста на уста".

Факт е, че както гръмотевицата предхожда бурята, така предварително създалата се в обществото нагласа към продукта и компанията зад него предхожда стъпването на пазара. Когато хората на рекламата и маркетинга не се съобразят с това, то те, точно като авантюриста, решил да си седи навън по шорти след като вече е чул и видял гръмотевицата, се обричат да останат "под дъжда". Независимо от това, че по всеки възможен комуникационен канал тече комплексна и скъпоструваща рекламна кампания, ако целевата аудитория е настроена скептично и негативно към продукта, то лъскавата реклама за милиони не само няма да я убеди в обратното - напротив, само ще я отблъсне още повече. Това е валидно не само за относително бедна страна като България, където за една огромна част от масата луксът и лъчезарните физиономии например, са химерични и неприсъщи, но и за по-заможните страни, където такива рекламни апели вече са твърде изтъркани, за да са убедителни и да внушават исканата от всички сигурност. Заради спецификата си на работа директно с обществената нагласа, предхождана от нейното внимателно проучване, добрият PR изпъква като едно от най-мощните оръжия в арсенала на маркетинг специалиста, нает със задачата да утвърди или да създаде една марка.

Според президента на агенцията за пъблик рилейшънс "Ар енд Джей Груп'/"R & J Group" Джон Лонсдорф, превръщането на PR-а в средство за брендиране "е повече еволюция, отколкото революция". Това твърдение звучи напълно естествено на фона на самата рекламна еволюция - ако в миналото, казва Лонсдорф, "бе достатъчно да има запомнящ се слоган или мелодийка, която потребителят да си тананика докато заспива", то днешният потребител вече е привикнал към "обстрел" от всевъзможни рекламни послания, ежедневно бълвани от агенциите". Неизбежното изчерпване и пренасищане на пазара на идеи при това положение предполага необходимостта от изобретяването на нови подходи. Такива, съобразени с днешната


Други реферати:
Добри Войников
Антиосманска съпротива
Антиосманската съпротива на българският народ (XV – XVII век.)
Жадуваната, изстрадана и невъзможна любов Емилиян Станев-Крадецът на праскови
Лични и национални терзания на героите от Железният светилник


Изтегли рефератаЛични и национални терзания на героите от Железният светилник - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия