PR-същност, история, принципи, функции


Съдържание:
  1. Увод – 2стр.

  2. Същност – 2стр.

  3. Исторически преглед - 3стр.

3.1 Първоизточници и автентични практики – 3стр.

3.2 Зараждане на PR в Америка – 7стр.

  1. Принципи на PR – 13стр.

  2. Функции на PR – 17стр.

  3. Реклама ли е PR? – 20стр.

  4. PR в организациите – 22стр.

  5. PR по време на криза – 30стр.

  6. PR в България – 33стр.

  7. Заключение – 35стр.

Използвана литература – 36стр.
Други реферати:
Помощни инструменти при работа с клас
Основни операции с типове данни
Приятелски Функции в C++
Програмиране-CentOS5
Приложни програмни продукти


Изтегли рефератаПриложни програмни продукти - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия