Практика на конституционния съд като източник на българското право

Европа.

Идеята парламентът да бъде поставен под контрол, който да бъде упражняван с юрисдикционни средства, принадлежи на Ханс Келзен. Този контрол е замислен като институционален инструмент за гарантиране на суверенитета на народа над суверенитета на парламента като допълнителна гаранция за демократично управление. През ХХ век започва да се налага разбирането, че Конституцията е позитивно право, а не политическа декларация. Тя, а не законът, изразява суверенната воля на народа и установява пределите на власт, синтезира висшите ценности на обществото.

Ако се даде предимство на гаранциите за правата на гражданите, възможно е контролът за конституционност на законите да бъде само аспект от съдебния контрол за законосъобразност на юридическите ситуации (САЩ). Ако обаче изходим от идеята за юридическа сигурност, за да избегнем валидността на законите дълго време да бъде поставена под въпрос, подходящо е да разделим контрола за съобразност на законите с Конституцията от останалите спорове. Контролът за конституционност може да има най-различни форми: да бъде поверен на политическа асамблея, професионални съдии или смесен орган; да се упражнява по исков път или по пътя на възражение във висящ процес; по искане на всяко лице или само на определени лица, органи, групи; в ограничен или не срок. Във Франция, например, Конституционният съвет освен съдебната има и политическа функция. Той не само отменя противоконституционните текстове, но създава определени интерпретации или изключва други, за да гарантира съобразността с Конституцията на определени текстове, които се въздържа да отмени.

За първи път в българската конституционна традиция Основният закон от 1991 г. създава извънпарламентарна институция, която осъществява контрол за конституционност. Новата институция е изградена изключително бързо, а на 16 август 1991 г. е приет и Закон за Конституционния съд. Най-новата институция в България се конституира на 3 октомври 1991 г, а на 26 октомври с. г. вече има и свой изграден Правилник. До края на 1991 г. Конституционният съд успява да постанови първите си две решения, което говори за реалната необходимост от наличието на такъв орган в държавата.

Конституционният съд в България е създаден по европейския модел, изграден от австийския юрист Ханс Келзен през 1920 г. и възприет още тогава в


Други реферати:
Типове военно-политически кризи
Толерантността в българския политически живот
Тоталитаризмът като феномен на 20 век
Тоталитаризъм
Трите форми на властта според Анатомия на властта от Джон Кенет Гълбрайт


Изтегли рефератаТрите форми на властта според Анатомия на властта от Джон Кенет Гълбрайт - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия