Практика на конституционния съд като източник на българското право

Действието на решението е само в бъдеще, но стремежът е да се анулират всички последици на закона, обявен за противоконституционен. Съгласно Закона за Конституционния съд тези последици се уреждат от органа, който е постановил противоконституционния акт. Когато е отменен закон, който изменя или отменя норми на стар закон, отстраняването на последиците от неговата противоконституционност включва възстановително действие на решението на Конституционния съд по отношение на отменения или изменения закон.

Предназначението на конституционния контрол е да разкрие всяко противоречие на актове и действия с Конституцията и по-конкретно евентуалната несъгласуваност на законите и другите актове на Народното събрание, както и на актовете на президента с Конституцията. Освен това неговото предназначение е, ако се установи такава несъгласуваност, тя да бъде отстранена. Конституционнният контрол е гаранция за върховенството на Конституцията и средство за нейното спазване.

За тази цел е необходимо да бъдат създадени съответни механизми, чрез които да се осъществява контрол за конституционност, и да се поставят в ход мерки за въздействие, когато това е необходимо. В някои случаи е възможно и без установяване на такива механизми да се постига съблюдаването на Конституцията. Създаването на специалните способи обаче е съществена гаранция за прилагането на принципа за конституционност. Самият факт на тяхното съществуване има превантивна функция и това е достатъчно основание за създаването им.

В актовете, в които един закон се обявява за противоконституционен, също е налице тълкуване, защото преди произнасянето по това правомощие съдът тълкува конституционните и законовите норми. Решението, с което се произнася Конституционният съд, има нормативен, задължителен характер и действие занапред. С обявяването на един закон или на части от него за противоконституционен се прекратява неговото прилагане за в бъдеще. Актовете на конституционното правораздаване в този смисъл имат сила на пресъдено нещо, което ги прави стабилни, неотменяеми и непререшаеми. Другата особеност на тези решения е, че те имат конститутивен характер. Така решението на Конституционния съд има по-висша юридическа сила от самия закон, защото в компетенцията на съда е да се произнесе дали един закон е в унисон с Конституцията, или й противоречи.


Други реферати:
Мита
Митата
Митнически режими
Начини и форми на безналични плащания
Облагане с акцизи


Изтегли рефератаОблагане с акцизи - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия