Правен режим на данъка върху добавената стойност

ДДС е най-голямото постижение на данъчната наука след Втората световна война.

Други специалисти считат, че ДДС въобще не е данък, а всеобщ акциз, част от цената на стоката или услугата. Напоследък се наблюдава тенденция за намаляване на бюджетните постъпления от преките данъци – ДДС, акцизи, мита. ДДС се прилага в близо 80 страни, въпреки че е сравнително нов данък, приложен за първи път във Франция през 60-те години. От развитите страни само САЩ не го прилагат /те прилагат данък върху оборота/. ДДС е задължителен за всички страни – членки на Европейския съюз, както и за страните, които желаят да бъдат приети в него. ДДС е косвен данък. Нормативната му уредба се съдържа в ЗДДС и Правилника за неговото прилагане. ДДС е многофазен и всеобхватен и от въвеждането му през месец април 1996 г. до днес е претърпял доста изменения. Например ставката в началото е била 22%.

ДДС се въведе в нашата страна на мястото на данъка върху оборота. Основната прилика между двата данъка е, че те са от категорията на косвените данъци, налагани върху оборотите на стоките и услугите. И ДДС, както беше и данъка върху оборота се калкулира в продажните цени на стоките и услугите, така че данъчната тежест се пренася в крайна сметка върху потребителя. ДДС гарантира всеобщност на облагането. Облагат се всички обороти по всички стоки и услуги. Той е данък с висока ефективност на събиране с взаимното контролиране между данъчните субекти. Регистрираните лица са заинтересовани от плащането му. В практиката има три метода за определяне и облагане с ДДС – 1) метод на събирането – ДДС се определя като сбор от всички елементи, определящ понятието добавена стойност; 2) метод на изваждането – добавена стойност се определя като разлика между продажбите за определен период и направените покупки за същия период; 3) универсален метод – най- прилаганият т. нар. косвен метод. При него не се налага пряко да се определи добавена стойност, а се облага само добавената стойност.

При въвеждането на ДДС е възприет принципът за неутралност и всеобхватност на данъчното облагане и се възприе единна данъчна ставка – 20%. За разлика от данъка върху


Други реферати:
Състрадание на бедните в големия град-Христо Смирненски
Немили-недраги (I глава)
Бел Ами-теми и мотиви
Ботев и На прощаване
Граф Монте Кристо


Изтегли рефератаГраф Монте Кристо - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия