Право

3-та:Обща теор на правото:В правото съществуват 2 осн. ф-ми на действие на правото:1юридическото действие на правото показва по какъв начин въз осн. на съществуващите правни норми възникват т.нар.правоотношения м/у субектите на правото.2Правната норма е задължително правило за поведение,което се създава по даден ред за осъществяване на правно регулиране на опр.обществени отношения,чрез предоставяне на юридически права и възлагане на Ю.задължения на субектите на правото и чиято реализация е гарантирана от принудителната сила на държавата.Всяка правна норма има 3 елемента:1хипотеза.2диспозиция.3санкция.Хипотезата се изразява с думи като:ако,в случай че и др.Диспозицията-същността на нормата.Санкцията предвижда следното наказание от 20г до живот лишаване от свобода.Не вс. норми съдържат 3-те ел.Характерни са конституционните норми.В правото съществуват 2 осн критерия,които опр.дали един отрасъл на правото принадлежи към публичното или към частното право.1предмет на правното регулиране.2метод на правното регулиране.Общество-исторически възникнала информация където се използва термина висше общество.Правото е осн.ел.който се намира във взаимодействие с останалите ел.Живот-тази област съдържа следните ел.1необходимост от правно регулиране на обществените отношения при опр етап от развитие на обществото.2правно съзнание-съдържа 3 ел(правна информираност,отношение към правото,поведенски)За разлика от теор на правото социологията на правото разполага със специфичен инструмент за изследване на правото,който се нар емпирично-социологическо изследване.
4-та:Правна социализация и правно-релевантно поведение-Понятието култура означава съвкупността от вс произведения на човешката дейност,ценностите,образците и нормите на поведение предавани през поколенията.Правото е ч-т от културата.Законът след конституцията е най-висшият нормативен акт и вс.възможни актове на държавните органи,в които се съдържат правни норми,най-висша сила има законът,а останалите се нар.под законови нормативни актове:наредби,решения,инструкции,като има едно правило регламентирано в чл.5ал5 от конст(вс нормативни актове се публикуват.Те влизат в сила 3 дни след обнародването им,освен когато в тях е опр.др.срок).В процеса на соц.общуване личността възприема опр.количество от действащите в обществото соц.норми.Този процес се нар.социализация.При нарушаване на правната социализация се разграничават 2 стадия:1реактивен.2автономен.Реакти-вния стадий личността извършва правонарушение преди навършване на пълнолетие.Автономния правонарушението се обособява от първоначален мотив и се превръща в стил на поведение.Етноцентризъм е психологическа нагласа,която се изразява в силно подчертаване на солидарността в рамките на собствената гр,така че др.вид солидарност е изключена.Правната социализация се осъществява в конкретен вид на нивото на личността,за това в правото изследването на индивид ;особеностите н а личността заемат спец.място.Има 2 теории:едната приема че човек се ражда добър или лош,а не се променя в процеса на социализация.другата теория е че човек става човешки в соц смисъл на думата в процеса на соц.Съществуват 3гр.от ел,които съставят човешката личност и влияят в/у правно-релевантното


Други реферати:
Превземането на Одрин
Опълченско оръжие
Речник по история
Студена война
Първа българска държава


Изтегли рефератаПърва българска държава - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия