Право на Европейския Съюз

Право на Европейският Съюз

проф.д-р Божанов

европейски съвет – формирование действащо без да има изричен нормативен акт – създаден от ръководителите на държавите членки на европейските общности от 1982 г.. Създаден по идеята на ръководителите на държавите членки. В новият договор – конституцията на ЕС те ще бъдат институционализирани.

има единен европейски акт от 1987 г- където европейският съвет е споменат в преамбюла.

Европейският съвет – в него влизат държавните глави или ръководителите на правителствата където управленските компетенции са в техни ръце – всичко зависи от основните закони на държавите. Така европейският съвет е форум който действа ежегодно но без да е институционализиран.

Европейската комисия – е неправилно обозначение – правилното е комисия на европейският съюз .

Не европейският парламент , а парламент на европейският съюз.

Символи на европейският съюз

знамето на европейският съюз – през 1959 г. става знаме на съвета на Европа 1985 г е прието като официално знаме на европейската икономическа общност. Преминава като знаме на Европейският съюз.

Химн на европейският съюз – одата на радостта от Бетовен . От 1985 г. Е приет с единен акт.

Денят на Европа – 09 май

девиз – единство в многообразието-

в проекта за конституцията -единни в многообразието.

Тема 1 история след втората световна война

на национално равнище държавите опитвайки да се възстановят се вземат мерки с известен страх да не се повтори войната особено след разделянето на Европа на две.

Търси се решени в рамките на Европа Винаги е имало противоречие м/у Америка и Европа САЩ излезнаха по силни икономически от войната докато европейските икономики са унищожени. Развитието на ядрените технологии допълнително засилиха процеса за обединение.Европа се оказва в криза и се опитва да потърси своята идентичност на наднационално равнище. Появява се смътна идея. Ползват се стари философски постановки за обединяване на Европа Но тук вече става въпрос за възраждане на Европа В реч в Цюрих Чърчил септ. 1946 г. дава идеята че разрушена Европа трябва по някакъв начин да се обедини и да се създадат съединени европейски щати. Но без Великобритания Но това обединение да е конфедерация. 1947 г. се задава интересен проект за икономическо възраждане на Европа това е план“Маршал“ прокламиран от САЩ държавен секретар по това време на САЩ при президента Труман. Това предложение към Европа има цифрово изражение- търси се финансиране на възстановяването на Европа Дават се 28 милиарда тогавашни щатски долари. Предоставят се чрез оборудване технологии , ноухау. Приема се американското предложение , на конференция в Хага присъстват министрите на външните работи на повечето европейски държави. Изтокът начело със СССР отказват тази помощ и министърът Молотов излиза с декларация като определя този план като идеологическа диверсия. Създава се специална организация- организация за икономическо сътрудничество със седалище в Париж за прилагането на плана. Този план маршал се осъществи в рамките на три години-1947 -1950 г. Твърди се че е успешно приложена. Икономиката на Италия франция и германия бяха възстановени и тръгнаха в нормални релси. След приключване на плана маршал европейските държави решиха да запазят организацията защото се създадоха механизми за икономическо сътрудничество от 1960 г. се преименува в организация за икономическо сътрудничество и развитие. В тази организация членуват развитите държави. От бившият соц лагер влезнаха само три държави.

1948 г. се създаде една организация на няколко държави от западна Европа - бенелюкс. Целта е Белгия , Холандия и Люксенбург да се развиват в тясно сътрудничество. Дори формално тази организация все още съществува. 1949 създава се Съветът на Европа като


Други реферати:
Счетоводни документи-същност и съдържание
Стопански операции и процеси като обект на счетоводството
Счетоводни сметки
Счетоводно отчитане на готовата продукция от стопанска дейност
Отчитане на разходите на здравноосигурителните компании


Изтегли рефератаОтчитане на разходите на здравноосигурителните компании - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия