Правописни и правоговорни речници

ПРАВОПИСНИ И ПРАВОГОВОРНИ РЕЧНИЦИПРАВОПИСНИ РЕЧНИЦИ

През годините, особено в последните, лексикалната система на българския книжовен език претърпя изключително бърз развой. Основните причини за това явление са преди всичко в политическите и икономическите промени в обществото, които доведоха и до засилен стремеж да се демократизира и писменият език. Във всекидневният периодичен печат, а по-късно и в по-широки сфери от книжовния език, навлязоха редица нови думи и изрази, като наред с това се ускори и процесът на заемане на чужда лексика- главно от английски език. Появиха се и нови тенденции в правописа и пунктуацията – например при дублетните форми, при слятото и разделното писане на думите, при транскрипцията на чужди имена и транслитерацията на български имена на латиница, при употребата на някои препинателни знаци и др.

Всичко това засилва и необходимостта от нормативни трудове, които да внесат ред в книжовноезиковите процеси.

Именно Правописният речник представлява такъв специализиран нормативен справочник, в който се узаконява правописът на думите и техните словоформи. Чрез него се въвеждат в широката практика измененията в официалния правопис, както и възприетите за нормативни нови правописни решения относно едни или други думи. Обикновено в правописните речници са представени думи, които чрез писмената си форма биха могли да създадат трудности и колебания в практиката. В повечето случаи правописните речници съдържат


Други реферати:
Кинезетерапия при деца със заекване
Наблюдение и контрол-мониторинг
Програма за превенция и контрол на вътреболнична инфекция (ВБИ)
Access под управление на Windows XP
Associative arrays


Изтегли рефератаAssociative arrays - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия