Предизвикателства на православния свещенник

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПРАВОСЛАВНИЯТ СВЕЩЕННИК Основната характеристика на прехода, в който живеем, е политическият плурализъм – свободата на сдружаване на политикоидеологическата основа. Сега в България са налице много политически партии, съществуват много идеи и социални концепции в обществения живот. А външнополитическата ориентация на страната е преди всичко към Запада и загърбване на традиционните ни отношения с Русия, която за нас освен всичко е и една православна държава. Това обръщане към европейската интегрираща се общност води и до проправяне пътя на чужди на народностния ни характер идеи в изкуството и културата. Тяхноото влияние вече се чувства чрез мощните атаки на електронните медии на страните от западните цивилизации, които ни предлагат своите ценностни модели.

Успоредно с тази политика бе установен и духовно – религиозен плурализъм. Отвориха се границите за много нови, несвойствени за българския характер, религиозни общности и движения, бяха възстановени или излязоха от полунелегално съществуване много, неразрешени от предишните законим религиозни движения. Най – авторитетната и най – голяма по съдържание, религиозна структура у нас – Българската православна църква, изпадна в дълбока криза. Тя беше атакувана от много външни и вътрешни общности, сдружения и религиозни течения. А от разделението на нашата църква страдат не само вярващите, но и цялото общество, накърнен и вътрешният и международният престиж не само на Българската православна църква, но и на нацията ни. А това рефлектира и върху доверието към управляващите.

Рязко спадна жизненият стандарт на почти 90% от населението, което живее около и под прага на бедността. Българското население вече се бори за своето „оцеляване”. В същото време се формира прослойка от новобогаташи – бизнесмени спекуланти със стоки и валутни ценности, а тяхното бързо забогатяване е почти винафи неясно и контрастира ярно на масовото обедняване. Чувствително нарастна и броят на социално слабите хора, включително скитници, бездомници, просяци и други. Средният българин живее все по – тежко. Насъщните разходи за храна, отопление, вода поглъщат вскичките му доходи. В големите градове парното отопление се превърна от необходимост в лукс за по – голямата част от гражданите. Все по – малко се отделят средства за образование, култура и дори за личното здравеопазване. Всичко това разяжда нацията ни и я превръща във физически и духовно болна.

Поради тези причини рухват духовно – нравствените устои на народа. На всяко едно равнище на обществения ни живот се шири корупция, която засяга и върховната държавна администрация. Рекетъорството се превърна в доходен занаят за лица с престъпни заложби. Наблюдаваме разрастване на проституцията, порнографията, наркоманията и престъпността. Бюрокрацията също не е само спомен от тоталитаризма, а инастоящекоето още повече затруднява функционирането на обществения организъм. По – голямата част от българската интелигенция се оттегли от политическия живот, разочарована или отблъсната от многото политически прояви, които нямат нищо общо с идеалите на действителната демокрация.

Младежта на България е без ясно очертан път пред себе си, с неясно бъдеще и сякаш подканяна или подмазвана от родните ни държавници да напусне


Други реферати:
Метаморфозата на Франц Кафка
Величието на революционния подвиг в поезията на Христо Ботев
Бай Ганьо като отражение на действителността
Българи от старо време
Национален характер и научен канон


Изтегли рефератаНационален характер и научен канон - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия