Предизвикателствата пред устойчивото туристическо развитие

продукт. Туристът би се съгласил да посети конкретен туристически обект, воден от неговата природна, културно- историческа или битова привлекателност, но така също и от създадените условия за лесен достъп и комфорт по време на пътуването и пребиваването в съответната туристическа дестинация. Българският туристически бизнес трябва да положи значителни усилия да възприеме съвременните стандарти за качество за да бъде конкурентноспособен на международния пазар.

Туризмът става невъзможен без уникалността и привлекателната сила на природните, културно-историческите, народностните, събитийните и традиционно-битовите ресурси на всяка туристическа дестинация. Ето защо особено внимание при насърчаване на развитието на качествен туризъм в Република България трябва да се отдели на опазването и съхраняването на туристическия потенциал на страната.
Други реферати:
Избирайки да бъдем това или онова, ние в същото време утвърждаваме ценността на това, което избираме.
Изкуството на 20 век
Имануел Кант
Истината- основен гносеологичен проблем
История на западната философия


Изтегли рефератаИстория на западната философия - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия