Предизвикателствата пред устойчивото туристическо развитие

като предпоставка за значително намаляване на цените на самолетните билети и търсенето на пътувания в последния момент

увеличаване пътуванията на хората от третата възраст с цел профилактика, рехабилитация и възстановяване;

· нарастване дела на детските и младежки пътувания, особено на учащите за участие в културно-образователния туризъм, пътувания с цел обучение в други страни, студентски бригади и др.;

· увеличение на относителния дял на морските круизни пътувания, особено за платежоспособните туристи;

· значително разширяване на ролята на информационните и комуникационни технологии в хотелиерството и туроператорската дейност по отношение на търсенето, планирането и реализацията на пътуванията.

Съвременната международна туристическа индустрия се развива в сложна политическа, икономическа и засилваща се конкурентна среда. По данни на Световната организация по туризъм, независимо от някои кризисни явления (войни, тероризъм, природни бедствия), международните туристически пътувания и приходите от туризма отбелязват ежегоден положителен ръст

Туризмът допринася в значителна степен за националния БВП на всяка държава-членка, независимо че ролята и приносът му като стопанска дейност силно


Други реферати:
Основни дейности с работни места в малка локална мрежа
Употреба на Интернет
Компютърна графика
Микропроцесорна техника
Настройка на акаунти за Windows vista


Изтегли рефератаНастройка на акаунти за Windows vista - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия