Предмет на счетоводната отчетност


ПРЕДМЕТ НА СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ


Стопанската дейност в различните стопански единици е разнообразна, както по обем, така и по съдържание. Всички те, обаче, разполагат с определени средства /средства на труда, предмети на труда, продукти на труда, парични средства/. Тези средства имат определен произход. Съвкупността от средствата и източниците им формират имущественото състояние на фирмата. В резултат на стопанската дейност тези средства и източници се променят, което ги определя като динамична величина.

Счетоводната отчетност има за предмет стопанските средства и техните източници като променящи се величини.

Стопанските средства наричаме АКТИВИ, а източниците биват собствени и чужди и ги наричаме ПАСИВИ. Активите са средствата, с които разполага фирмата, а пасивите са произхода на тези средства.

Двама души решават да направят фирма. Единият дава 5000 лева, а другият – един автомобил на стойност 5000 лв. Какво е първоначалното финансово състояние на фирмата:

  • 5000 лева парични средства

  • един автомобил на стойност 5000 лв

_____________________________________________

10 000 лв е основния капитал на фирмата


Ако фирмата закупи стока за 5000 лв какви промени настъпват:

  • стока за 5000 лв /няма пари в наличност/

  • един автомобил на стойност 5000 лв

_____________________________________________

10 000 лв е основния капитал на фирмата /непроменен/

Ако продадат стоката за 7000 лв, какво се променя във финансовото състояние на фирмата :


Средства /активи

Източници/пасиви

Каса 7000 лв

Основен капитал ОК 10 000 лв

Лек автомобил 5000 лв

Печалба 2 000 лв

12 000 лв

12 000 лв


С парите от касата и заем се купува още стока:


Средства /активи

Източници/пасиви

Стока 10 000 лв

Основен капитал ОК 10 000 лв

Лек автомобил 5000 лв

Печалба 2 000 лв


Задължения 3 000 лв

15 000 лв

15 000 лв


Всяка стопанска операция променя средствата и източниците – това е предмета на счетоводството.

Обект на счетоводната отчетност са, както стопанските операции, така и правните взаимоотношения /всяка сделка е свързана с правни взаимоотношения, договори, назначаване на работници и т.н./. Те регламентират характера на самата стопанска операция.

СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ е науката, която дава пълна, вярна и навременна информация за финансовото състояние на фирмата. Тя се характеризира с:

  • Напълно обхваща всички процеси и явления от стопанската дейност /не може да се осчетоводят покупките, а да не се осчетоводят продажбите/

  • непрекъснато /Всичко, което става във фирмата се осчетоводява. Това, че съм в отпуск 5 дни не означава, че финансовите операции няма да се отразят


Други реферати:
Динамика на икономическата активност
Закрила на обектите на ИдС извън страната. Икономически цели. Международни и регионални споразумения, директиви и класификации
Държавата и регулирането на икономиката
Измерване на макроикономиката
Мениджмънт на фирансовите корпорации


Изтегли рефератаМениджмънт на фирансовите корпорации - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия