Предоставяне на равни възможности

Предоставане на равни възможности

1. Същност и основание на равните възможности – предоставянето на равновесие е дейност на държавните органи и ръководствата. Държавните органи разполагат с няколко механизми за осигуряване на равни възможности

1.1 промяна в законодателните актове

1.2 ..............................

1.3 решенията на съдебни спорове.

1.4 международни договори, които третират проблемите на равните възможности.

Предприятията разполагат с един основен механизъм за управление на човешките ресурси и по-специално документираната система за управление на човешки ресурси. Пряко отношение имат системата за подбиране на нови работници и служители, за назначаване и съкращаване на персонала, за обучение, за трудово представяне, за социални и трудови възнаграждения, за създаване на безопасни условия на труд и др.

Изискването да се предостави равенство произтича от факта че всички хора се раждат свободни и имат равни права и трябва да получават равни възможности за своето развитие. Равенството е въпрос на етика, морал, и социална справедливост. Те могат да се разглеждат в друг аспект: пол, демокрация, съвременно разбиране (труда е основно човешко право), контекста на трудовия потенциал на нацията, контекста на пазарната икономика тоест равен старт=равни условия при търсене на платена заетост, развитие и израстване в кариерата; Контекста на трудовата мотивация – интегриране на служители с целите на предприятието, на социалната стабилност, на ефективно използване на човешките ресурси - равен старт осигуряване на по-добри възможности да се подберат и израстнат в кариерата най-добрите служители;

Равенство – Филадейфилската декларация 1944 – съдържа се разбирането че траен мир може да се установи само върху социалната справедливост; За правата на човека ООН – всички хора се раждат свободни;

Основни форми:

  1. Всички хора имат равен шанс за платена заетост


Други реферати:
Алкохолът и влиянието му върху човешкия организъм
Класификация на организмовия свят
Изменчивост и наследственост според Дарвин
Обща характеристика на клас Птици
Доклад по биология на тема Котки


Изтегли рефератаДоклад по биология на тема Котки - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия