Предприемачество в туризма


КУРСОВА РАБОТА

по

Предприемачество в туризма


Предприемаческата дейност (предприемачеството) представлява инициативна, самостоятелна дейност на гражданите и техните обединения, на която са присъщи такива характерни черти като: търговска насоченост, риск, имуществена отговорност, самостоятелност при вземането на решения, целенасоченост към получаване на конкретен резултат, умение да се започне и да се реализира собствен бизнес.

Най–характерни за малкия бизнес са индивидуалните и партньорските форми. Корпорациите не могат да се отнесат към малкия бизнес, тъй като притежават по–сложна структура и нормативно не отговарят на категорията на малкия бизнес.

С развитието на бизнеса и икономиката у нас стана все по-трудно представителите на малкия бизнес да намерят своето място на “сцената”.

Важна се оказва не само началната идея за създаване на бизнес, но и компетенцията, мотивацията и находчивостта на предприемача.

Действителността през последните години ясно доказва, че привидно лесното започване на частен бизнес, далеч не е дотам просто. Многобройни са провалите на “новоизлюпени бизнесмени”, вложили средства в еднолична или партньорска организация; безброй са новаторските идеи, започнати и недовършени поради липса на предприемачески нюх.


Други реферати:
Проблемът за изхода от социалната обреченост в поезията на Смирненски
Митът за сътворението Библия.Стар Завет
Анализ за матура по БЕЛ по пета част от поемата Градушка от П. К. Яворов
Димчо Дебелянов
Реалността в Ботевите творби


Изтегли рефератаРеалността в Ботевите творби - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия