Представата ми за демократично училище


МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ БОТЕВГРАД
Дистанционно обучение


Бакалавърска програма


Специалност “Бизнесадминистрация”

Учебна дисциплина “Връзки с обществеността”
К У Р С О В А Р А Б О Т ААнализ на кампанията „Българската Коледа”
София
Други реферати:
Скалиране. Видове метрични скали
Социални институции
Социализация на личността
Ролята на училището за разкриване на насилието над деца
Предмет и методи на социалната работа


Изтегли рефератаПредмет и методи на социалната работа - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия