Преход към класическата икономическа теория

Преход към класическата икономическа теория

Нищо в нашия свят не става изведнъж. Същото е и с икономическия анализ.

Икономическата мисъл навлиза във фаза на трансформация през втората половина на ХVІІ век. Възниква реакция срещу меркантилистите и в нея се поставят основите на икономическата наука. В методологическо отношение мислителите също се приближават към характеристиките на класическата ера.

Основен възглед започва да става този за нуждата от либерализация. Хората започват да вярват, че по-голямата индивидуална свобода от правителството ще даде на тях самите и на цялата национална икономика по-големи предимства. Това постепенно се концентрира в идеята за икономическа система самогенерираща механизъм на развитие, който не се нуждае от управление.

Смяна на концепциите през преходния период.

Най-фундаменталната промяна е разгръщането на атака срещу природата и източниците на богатството. В тази връзка се поставят по нов начин и въпросите за взимането на лихва и лихвения процент, както и за поземлената рента.

Но най-критичният въпрос е за фаворизирания от меркантилистите търговски баланс като източник за непрекъснато забогатяване на нацията.

а) Природата на богатството

Първият, който се освобождава от идеята, че богатството е златото и среброто е Никола Баро. Той пръв отбелязва, че ако златото и среброто нямаха специфични характеристики, с които да са подходящи за направата на монети, хората не биха имали основание да ги притежават повече, отколкото която и да е било друга стока. “Ако нещата се осчетоводяваха само върху търговския баланс, аз не виждам, къде биха могли да са предимствата на златото и среброто.” Това изглежда връщане назад от аналитичните постижения на меркантилистите за платежния баланс, но е крачка напред към освобождаването от доминацията на идеите им и проправяне на път за нова посока на разсъждение с акцент върху стоковото производство.

Дъдли Норт стига по-далеч от Баро в разсъжденията си, че търговията обогатява не нацията, а увличава производството – в частност – промишленото.

Философът Джон Лок прави още по-голяма крачка назад, която всъщност е крачка напред. Той отхвърля постиженията в областта на количествената теория на парите и автоматичния механизъм на меркантилистите. Той отхвърля тезата, че между парите и търговията трябва да има някаква пропорция, защото тази пропорция не може да бъде намерена, поради скоростта на обращение на парите, което е неустановима величина. Така обаче той поставя въпроса за определяне на скоростта на паричното обращение.

б) Ефектът на Кантийон: разпределението на дохода.

Ришар Кантийон (вероятно 1680 - 1734 г. ), чийто принос в аналитичната икономика е забелязан твърде късно, е парижки банкер от ирландски произход и автор на “Есе върху природата на търговията” от 1730 г.

От методологическо естество Кантийон разделя проблемите на аналитичната социална наука на две части:


Други реферати:
Предпоставки за развитието на Гърция като туристическа страна и райониране на нейната леглова база
Проектиране на основните организационни елементи на продукта
Социални проблеми свързани с използването на свободно време
Система на обслужване на клиентите в хотелски комплекс Калиакра-к.к. Албена
Сравнителен анализ на публичните цени на туристическите продукти, предлагани в Спа хотел Хисар и Спа хотел Астрея-гр.Хисаря през 2008 г


Изтегли рефератаСравнителен анализ на публичните цени на туристическите продукти, предлагани в Спа хотел Хисар и Спа хотел Астрея-гр.Хисаря през 2008 г - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия