Преминаване на хладилен агент в механизма на компресора и повреждане на компресора

ПРЕМИНАВАНЕ НА ХЛАДИЛЕН АГЕНТ В МЕХАНИЗМА НА КОМПРЕСОРА И ПОВРЕЖДАНЕ НА КОМПРЕСОРА


Докато буталният или скрол компресор на хладилната система с разположен отдолу маслосъбирател е спрян, в системата не всичко е в покой. Хладилният агент може да преминава от едно място нас друго по някой от следните три механизма: чрез абсорбиране на парите на хладилния агент от маслото на компресора, гравитационно и вследствие на температурна разлика. Пренебрегването на тези скрити явления може в някои случаи да доведе до проблеми, които могат да включват и повреждане на компресора.

Очевидно е, че хладилният агент е необходим. С него трябва да се борави правилно при работеща, както и при спряна система. Тук ние ще насочим внимание си върху хладилния агент при спряна система и върху проблемите, които могат да възникнат през това време, в резултат на преминаване на хладилния агент от едно място на друго.

Някои от проблемите, които могат да доведат до повреда на компресора, са:

  • Абсорбиране на парите на хладилния агент от маслото на компресора

  • Разреждане на маслото

  • Изпомпване на масло навън

  • Преминаване на хладилния агент от едно място на друго, вследстствие на температурната разлика

  • Връщане на хладилен агент към компресора

  • Повреждане на компресора от течност

За доброто функциониране на дадена хладилна система е необходимо тя да се зареди с необходимото количество хладилен агент. Това количество може да бъде над или под максимума, който производителят препоръчва за компресора. Системите, които обикновено се нуждаят от количество, което е по-малко от максималното препоръчвано за компресора количество са: автономните системи като домашните хладилници, хладилните витрини, автономните машини за сладолед, автоматите за продажба на замразени продукти и други подобни. Системите, за които може да е необходимо по-голямо количество хладилен агент, са: климатиците, машини за сладолед с отделно разположени кондензатори и хладилните камери. Дори за автономните климатици за търговски обекти може да е необходимо по-голямо количество хладилен агент.

Когато става въпрос за монтирани на място системи (сплит-системи и системи на търговски обекти), при определяне на количеството на необходимия хладилен агент също трябва да се вземат под внимание допълнително монтираните елементи на системата, особено смукателните тръбопроводи и тези, през които преминава течност. За да се осигури добро смазване на компресора, може да е необходимо допълнително количество масло. Когато количеството хладилен агент, което е нужно за надеждната


Други реферати:
Класни неурочни форми на обучение
Зависимостта на децата от компютрите-причини и последствия
Възпитанието на децата в семейството
Игри драматизации
Възпитание в притчите на цар Соломон


Изтегли рефератаВъзпитание в притчите на цар Соломон - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия