Преминаване на хладилен агент в механизма на компресора и повреждане на компресора

работа на системата, надвиши максималното количество, препоръчвано за компресора, трябва да се вземат мерки, за да се предпази компресора от въздействията на преминаването на хладилния агент при спрян компресор.

Абсорбция на хладилния агент

Абсорбирането (преминаването на хладилен агент чрез дифузия, от зоните на системата, в които концентрацията на хладилен агент е голяма, към зоните, които са с голяма концентрация на масло), се извършва при отсъствие на измерими разлики в налягането, тъй като налягането на парите на хладилния агент е малко по-ниско на повърхността на маслото, отколкото е вътре в хладилната система.

Каква е причината за абсорбцията?

Маслото за смазване на компресора трябва да може да се смесва с хладилния агент. Способността за смесване осигурява възможност за връщане на маслото, което е попаднало от компресора в хладилната система.

При дадена нормална температура, налягането на маслените пари в системата е много по-ниско, отколкото налягането на парите на хладилния агент и по време на престой, в резултат на смесимостта на хладилния агент с маслото, хладилният агент, който е в контакт с неговата повърхност се абсорбира от маслото. Това води до понижаване на налягането на повърхността на маслото в резервоара, предизвиквайки дифузия на пари на хладилния агент от зоните, където той е с висока концентрация. Това е същият процес, който се наблюдава и когато отворим вратата на банята, след като сме взели горещ душ и влагата от банята дифундира много бързо в съседното помещение на дома ни. Но в хладилната система абсорбцията се извършва дори когато всички части на системата имат една и съща температура. Вследствие на дифузията на хладилния агент и абсорбирането му от маслото на компресора, нивото на маслото се повишава. Това трябва да се очаква при всички системи.

Когато количеството на хладилния агент, който може да дифундира, е по-малко от допустимото, внезапното понижение на налягането в картера, когато компресорът заработи, ще предизвика известно разпенване, поради това че хладилният агент се отделя от маслото. Това е нормално и допустимо явление и в компресора, като пяната може да се види през стъкло за наблюдение. Пяната, образувана от хладилен агент и масло се състои от мехурчета газ, обвити в маслен филм. Когато количеството на хладилния агент в системата надвишава допустимото и прекъсването на работата на компресора е достатъчно дълго, нивото на маслото може да се повиши над нормалното. Ще се образува много повече пяна и тя ще се задържи по-дълго време.

Чудесна илюстрация на това разпенване е бутилка с топло шампанско, която предварително сте раздрусали. След като тапата изгърми, от бутилката започва да изтича обилна бяла пяна. В случая газът е въглероден двуокис, а течността е шампанско и очевидно пяната е твърде много.

Когато количеството хладилен агент съответства на препоръчваното за компресора максимално количество или е по-малко от него, малки количества от образуваната пяна могат да достигнат вътрешната смукателна тръба на компресора. Малки количества масло няма да окажат вредно въздействие върху процеса на сгъстяване (компресия), но
Други реферати:
Раждането на Дунавска България
Перперикон
Плиска и Преслав
Паисий Хилендарски
История на Япония


Изтегли рефератаИстория на Япония - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия