Преминаване на хладилен агент в механизма на компресора и повреждане на компресора

когато съдържанието на течност в пяната е достатъчно голямо, опитът да се изтласка течната фаза на пяната през компресора може да доведе до повишаване на налягането дотолкова, че да се повреди компресора.

Компресор, който може да издържи на натоварването, дължащо се на наличие на голямо количество масло в резултат от преминаването на хладилен агент през времето, когато компресорът не работи, може да се повреди и поради други причини. Да разгледаме две допълнителни въздействия от наличието на твърде много хладилен агент в картера на компресора, когато той заработи: разреждане на маслото и изпомпване на масло навън.

Разреждане на маслото

Излишният хладилен агент ще намали смазващата способност на маслото в картера на компресора. Вискозитетът на маслото, в което се съдържа много голямо количество разтворен хладилен агент се понижава. В резултат на това, когато компресорът заработи и малко след това, се осъществява пряк контакт межу метални повърхности. Това продължава докато излишъкът от хладилен агент се отдели от маслото след спадане на налягането при засмукване и при отделянето на топлина по време на работата на компресора. В резултат на това лагерите на компресора могат да се повредят.

Изпомпване на масло навън

Изпомпване на масло навън може да се получи, когато в системата попадне достатъчно количество пяна от компресора, щом той заработи, така че съдържанието на масло в маслосъбирателя може да спадне до ниво, което е твърде ниско и не може да се осигури достатъчно количество за маслената помпа. Правилно е да отбележим, че маслото попадащо в системата ще се върне в компресора, тъй като хладилният агент циркулира в системата, но докато в маслосъбирателя има недостиг на масло, съществува опасност от повреда на лагерите при работата на компресора. Ако лагерите издържат първия цикъл на изпомпване на масло навън, рискът за тях остава постоянен и при всеки следващ работен цикъл, ако не се променят работните условия, които позволяват преминаване на прекалено големи количества хладилен агент.

Нагреватели на картера

Благоразумно е да се използват нагреватели на картера във всяка хладилна система, която съдържа по-голямо количество хладилен агент, отколкото е препоръчвания максимум. Когато температурата на маслото в компресора се поддържа с -8°C по-висока, отколкото е температурата в останалата част на системата, количеството хладилен агент, което преминава в маслосъбирателя на компресора, може да се задържи на приемливо ниво. Топлината, отделяна от нагревателите, изисква известно време, за да се постигне необходимото въздействие. Трябва да бъдат съблюдавани препоръките на производителя на компресора или на хладилната система, относно размерите на нагревателите и времето, което е необходимо за нагряване, преди компресорът да заработи.

Предпазна система за изолиране на достъпа на хладилен агент до компресора


Други реферати:
Наркотични вещества
Нарушения на периферното кръвообращение и микроциркулацията
Научни школи
Обществено здраве
Надбъбречна жлеза-сърцевина


Изтегли рефератаНадбъбречна жлеза-сърцевина - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия