Преминаване на хладилен агент в механизма на компресора и повреждане на компресора

При спряна хладилна система гравитационното стичане на хладилен агент към компресора се нарича връщане на хладилен агент. То се наблюдава в три случая: (1) Когато кондензаторът е разположен по-високо от компресора; (2) когато кондензаторът е с по-ниска температура, отколкото останалата част на системата; (3) когато няма кондензоуловител.

Когато течен хладилен агент се стича обратно към компресора и действа като разтворител, той може да застраши компресора, тъй като отмива масло от лагерите. По такъв начин лагерите вече не са добре смазани, когато компресорът заработи отново. Друга опасност, създавана от стичането на хладилен агент към компресора, е значителното повишаване на налягането на нагнетяване когато компресорът заработи отново, поради събирането на течност. Повишаването на налягането, което е необходимо, за да се освободи нагнетателния клапан или нагнетателния тръбопровод, може да бъде толкова високо, че да причини повреда на компресора.

За да се избегне връщане на хладилен агент към компресора, в случай че кондензаторът се намира над нагнетателната тръбна връзка на компресора, нагнетателният тръбопровод трябва да преминава над най-високо разположения елемент на кондензатора, за да може течността да се улавя от кондензатора, когато компресорът не работи. По такъв начин ще се попречи на връщането на хладилен агент към компресора.

Акумулатор за предпазване на компресора от течност

Количеството течност, постъпващо към входа на компресора, когато той се включва или по време на работата му, може да е толкова голямо, че да попречи на способността на компресора да отделя течността от парите на хладилния агент, преди течността да достигне механизма на компресора.

Ако при спрян компресор може да се събере достатъчо течност межу изпарителя и смукателния клапан на компресора, която да доведе до повреждане на компресора, ще е необходимо да се монтира акумулатор на смукателния тръбопровод, който да предпазва компресора. При такова събиране на течност, от компресора се чува прекалено силен шум и той вибрира. Освен това през наблюдателното стъкло се установява значително разпенване в него. В крайна сметка това ще доведе до повреждане на компресора.

Акумулаторът, който се монтира на смукателния тръбопровод, дава възможност да се отделят течността от парите и да се намали в приемливи граници потока от течност към компресора.


Други реферати:
Позициониращи системи
Правила за безопасност при работа с електрически уреди
Фрезови инструменти
Технологии при мониторите
Създаване на схема на базата на таймер 555 с LED светодиод


Изтегли рефератаСъздаване на схема на базата на таймер 555 с LED светодиод - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия