Пренасяне на гласова информация при voip

Прилагането на протоколен стек TCP/IP добавя информационен

излишък във VoIP канала. Този пакет пренася 20 милисекунди глас


Ако се използва опитът от предишния пример и се увеличи интервалът между пакетите на 30 милисекунди или 1 /33 от секундата, тогава се намалява необходимият брой пакети в секунда. Увеличава се обаче броят битове в пакет, като информационният излишък намалява:

64000 бита в секунда/33=1940 бита на пакет

Така при повиквания в рамките на една Етернет мрежа и при използване на G.711 се препоръчва предаване на 20 милисекундни интервали. Тогава мрежа от 100 Mbps може да поддържа стотици повиквания по 64 kbps без задръствания и забележима загуба на пакет.

При повиквания през нискоскоростни участъци, администраторът на мрежата може да настройва закъсненията, намалението на качеството на звука, кодека и задръстването в мрежата.

Коментарите дотук показват зависимостта на информационния излишък от предаваната полезна информация. Ясно е, че изборът на кодек и технология за формиране на цикъла могат да се контролират.

Информационният излишък обаче зависи и от мрежата, и от връзките й. Етернет пакетите имат различна дължина и различен информационен излишък в сравнение с ATM клетките или пакетите при мрежи Frame Relay.

Различните кодеци имат и различни изисквания към ширината на лентата. Таблица 6.1 показва характеристиките на най-популярните VoIP кодеци.


10Други реферати:
Манифактурен капитализъм
Обща характеристика на домонополистичния капитализъм
Индустрията на Англия, Франция, Германия и САЩ
Световна стопанска криза
Световно стопанство


Изтегли рефератаСветовно стопанство - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия