Пренасяне на гласова информация при voip

За да предостави услугата с достатъчно високо качество, традиционната цифрова телефонна мрежа изисква изграждането на връзка с капацитет 64 kbps при всяко телефонно повикване. На практика скоростта 64 kbps е фиксирана за цифрова телефонна линия POTS. В аналоговата мрежа се предава лентата от 3.1 kHz, в цифровата мрежа сигналът се дискретизира с 8 kHz, квантува се с 8 бита и така се постига скорост от 64 kbps. При тези канали липсва явлението радиочестотна интерференция (radio frequency interference – RFI), защото се придават само бинарни нули и единици. При предаването на гласовата информация на големи разстояния се поставят повторители.

Ето защо за всяко телефонно повикване през аналоговата или цифровата мрежа трябва да се предвиди канал, еквивалентен на 64 kbps. Тази стойност става базова единица при оразмеряването на мрежите с VoIP. По тази причина е важно методите за преобразуване на сигнала да се съпоставят със стандартната стойност за пренос на глас, равна на 64 kbps.

Формиране на цикли

Формирането на цикли (framing) е процес, протичащ в реално време. При него цифровият поток от гласова информация се разделя на части с еднаква дължина, които могат да се управляват в мрежата. На фигура 6.1 са показани 60 милисекунди цифровизиран глас. Потокът е разделен на три рамки, от по 20 милисекунди всяка. При тази скорост за предаването на 1 секунда цифров звук са необходими 50 рамки.

Фигура 6.1. Когато се формират цикли, цифровият сигнал се

разделя на еднакви по големина части.

Цифрово предаване или пакетно предаване

За разлика от аналоговата мрежа, предаваният глас между IP крайните точки е цифров. Това ги прави по-близки до сигналите, пренасяни през Е1 или ISDN линии. Но за разлика от цифровата телефония, при VoIP се прилага и предаване на пакети. Това означава, че циклите с гласова информация се пренасят през мрежата в единици, които могат да пренасят и друга информация. В случая с VoIP това са UDР дейтаграми.

Мултиплексиране

Обществената комутируема телефонна мрежа предлага значително по-голям капацитет в сравнение с една POTS телефонна линия. При Е1 линия могат да се провеждат 30 едновременни разговора през два медни чифта за разлика от необходимия меден чифт за всеки разговор, ако не се използва мултиплексиране. Е1 линиите се използват за свързване на учрежденски централи. Например една Е1 линия може да


Други реферати:
Макроикономика
Макроикономика въпроси 11 и 15
Макроикономика–Данъци
Моделът на съвкупно предлагане и съвкупно търсене
Основни индикатори на равнището на производството. БВП и БНП


Изтегли рефератаОсновни индикатори на равнището на производството. БВП и БНП - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия