Пренасяне на гласова информация при voip

свърже централите в две отдалечени сгради. При необходимост Е1 е доста по-икономична в сравнение с реализирането на много едновременни телефонни разговори с POTS телефонни линии. Тази техника се нарича мултиплексиране. Съществуват и линии с повече мултиплексирани гласови канали, например Е3 за 480 канала. Оптичните линии (optical carrier - ОС) също се използват за мултиплексиране на връзките между централите. Тези линии по принцип са скъпи. При приложенията за глас линии с капацитета на Е3 и по-голям от него служат предимно за връзка към центровете за повиквания или към централите в телефонната мрежа. Оптични и Е3 линии се използват за връзки между доставчиците на Интернет и доставчиците на услуги, изискващи голям капацитет.

2. Кодеци.

Кодеците, наричани така за краткост (от кодер/декодер), представляват алгоритми за пакетиране на данни от мултимедия по начин, удобен за транспортирането им в реално време във вид на поток през мрежата. Съществуват различни кодеци за аудио- и видеосигнали. По-нататък се разглеждат само аудиокодеци.

Повечето въведени във VoIP кодеци са дефинирани в G стандартите на ITU-T, отнасящи се за преносни системи и пренасяна полезна информация. Някои от тях са подходящи за приложения с висока степен на прецизност като предназначените за пренасяне на потоци от музика. Повечето от тези стандарти са подходящи за глас.

Аудиокодеците за телефония се разделят на две групи: първите използват импулснокодова модулация, вторите преструктурират цифровия сигнал след импулсно кодовата модулация в друг подходящ за пренос формат. По този начин и двете групи кодеци използват ИКМ, поради което се наричат ИКМ кодеци. Те работят със скорост 64 kbps. Кодеците, които прекодират сигнала след ИКМ, се наричат вокодери (vocoders).

Основните кодеци, използвани в практиката.

G.711

Този кодек е алгоритъм за кодиране и декодиране на глас с 64 kbps. При него се използва ИКМ с 8 битова дума и 8 kHz дискретизация в едната посока. Това на практика е гласовият сигнал, предаван в телефонията с достатъчно качество на звука. Най-щадящият по отношение на процесорното време кодек и най-масово използваният в цифровата телефония през Е1 линии е G.711. При G.711 сигналът не се компресира.

Първата стъпка при кодирането на сигнала е снемането на отчета и придаване числена стойност съгласно мащабната скала. Численото представяне е с осем битово бинарно число.


П – полярност

С – сегмент

СТ- стъпка


Първия бит от това представяне се използва за означаване на полярността. От стойността на този бит се разбира дали под или над абцисната ос се намира отчета.

Следващите три бита означават сегмента и чрез тях се задава мащабната област, в която се намира сигнала. Всеки сегмент има еднакъв брой стъпки, представляващи оставащите четири бита.


Други реферати:
Хората-еднакви и различни
Пословичното българско трудолюбие–мит или реалност
Аз и Европа
Аз, ЕС и глобалният свят
Влизането на България в ЕС


Изтегли рефератаВлизането на България в ЕС - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия