Пренасяне на гласова информация при voip

Колкото по-малък е интервалът между пакетите, толкова повече пакети за секунда трябва да се предават. Някои кодеци, особено тези, които използват модерни алгоритми с предсказване, изискват по-дълги интервали от аудиосигнал за предаване в един пакет. Например при кодиране и декодиране може да изисква интервал от 30 милисекунди, вместо от 20 милисекунди. Интервалът между пакетите е в пряка връзка с информационния излишък. Колкото по-малък е интервалът, толкова по-голям е информационният излишък, необходим за предаването на гласа. Обратно, при голям интервал се изисква по-малък информационен излишък.

Сигналът от глас, кодиран със стандарт G.711 със скорост 64 kbps, не може да се предава през IP WAN връзка от 64 kbps. Причината е в опаковането на пакетите с протокол RTP в UDP дейтаграми. При това опаковане се добавя информационен излишък. При оразмеряването на IP мрежата трябва да се предвиди ресурс за информационния излишък от UDP и RTP.

Дългите интервали между пакетите натрупват закъснение. Колкото по-дълъг е интервалът, толкова по-дълго е времето, изминаващо от изговарянето на дума до кодирането й, транспортирането й, декодирането и възпроизвеждането й. Всеки IP пакет се задържа, докато не се конструира. Даден цикъл от говор не може да се предаде, докато не завърши кодирането му. Цикъл от 30 милисекунди изисква около една трета от времето за кодиране. Така се натрупва закъснение от 10 милисекунди. При почти, всички приложения закъснението е нежелателно. Това е от първостепенна важност за VoIP.

Дългите интервали между пакетите натрупват закъснения, но намаля­ват информационния излишък.

Дългите интервали между пакетите имат и друг обратен ефект. Колкото по-дълги интервали от глас се пренасят с даден пакет, толкова по-вероятно е виканият да чуе звука с влошено качество, ако се загуби пакет поради задръстване или грешка. Загубата на пакет с 20 милисекунди глас е почти неуловима при кодек G.711, но загубата на глас с продължителност 60 милисекунди е практически неприемлива. Поради факта, че UDP дейтаграмите се пренасят по „ненадежден" начин, загубените пакети не се препредават. Дори ако използвате TCP протокол вместо UDP, при откриването на грешка и препредаването на пакет ще загубите толкова време, че правилно пристигналият пакет практически няма да може да бъде синхронизиран с останалия поток.

При 8000 дискрета всяка секунда за предаването на глас и 8 бита на дискрет при 20 милисекунден интервал между пакетите са необходими поне 1280 бита във всеки пакет при кодек G.711, за да се предаде адекватно гласът. Получава се един пакет за предаване на всеки 1/50 от секундата.

64000 бита в секунда/50=1280 бита на пакет

От математическа гледна точка увеличаването на интервала между пакетите намалява информационния излишък. На долната фигура се илюстрира структурата на един VoIP пакет за пренасяне на 20 милисекунди глас, кодиран с G.711.


Други реферати:
Особености и методи на пожелезяването като метод
Преработване на чугуна в стомана
Стоманодобиване
Топлинно взаимодействие между метала и формата
Универсални масла за трактори и строителна техника UTTO & SUTO


Изтегли рефератаУниверсални масла за трактори и строителна техника UTTO & SUTO - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия