Пресови съединения

3.1.3. Пресови съединения

Пресовите съединения се състоят от две части: обхващаща и обхващана част. Обхващането става по цилиндрични повърхнини с номинален диаметър d. При равни други условия якостта на съединението зависи от разликата между диаметрите на двете части преди монтажа. Тази разлика се нарича стегнатост.

Пресовата връзка трябва да има такава стегнатост, че от обхващащия елемент към обхващания да се предава точно изчислен въртящ момент или осева сила. Тази сила на триене ще зависи от коефициента на триене и от повърхностното налягане р. Ако означим с d = 2ri номиналния диаметър на цилиндричната повърхнина и с l - дължината, за осевата сила А и въртящия момент Мd ще получим:

Повърхностното налягане р при пресовите връзки ще зависи от разликата между диаметрите на отвора и вала, т.е. от големината на стегнатостта 2r на пресовата връзка. Коефициентът на триене ще зависи от материала, гладкостта на повърхнините, налягането р и др. Създаването на пресова връзка е показано на фиг. 3.11.Фиг. 3.11. Създаване на надлъжна пресова връзка


При пресмятането на пресови връзки се приемат осреднени стойности за коефициента . Тъй като за стоманени и чугунени връзки при надлъжно пресоване коефициентът   0,08, а при напречно пресоване (чрез загряване или охлаждане)   0,14, като първо приближение може да се работи с осреднен коефициент   0,11.

Може също така, с достатъчна за практиката точност, да се приеме, че нормалното налягане р [N/m2] е едно и също по цялата повърхнина на допиране между обхващащия и обхванатия детайл, което ще рече, че повърхнините, по които става свързването, имат кръгово-цилиндрична форма. Напреженията и деформациите в частите на връзката ще бъдат


Други реферати:
Усъвършенствани TTL серии. Особености на сериите AS,ALS и FAST
Формирователи на импулси без обратна ръзка. Чакащи мултивибратори.
Фъзи логика.
Цифров телевизионен сигнал
Цифрова и микропроцесорна техника.


Изтегли рефератаЦифрова и микропроцесорна техника. - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия