Превъплъщенията на жената като образ на вечната красота в поезията на Пенчо Славейков

Превъплъщенията на жената като образ на вечната красота в поезията на Пенчо Славейков

Пенчо Славейков е един от първите модернисти в Новата българска литература. Като духовен стожер на литературния кръг “Мисъл” той е един от онези автори, в творчеството на които най-осезаемо се долавят новите естетически търсения – от етноцентризъм към антропоцентризъм; от социална конкретност – към универсализъм на изображението. Основа на поетическия му свят са философското и психологическото начало, интересът му е провокиран от най-съкровеното в човешките преживявания, обусловени преди всичко от сремежа към съвършенство.

В този контекст е интерпретирана и романтичната идея за жената като образ на вечната красота. Въпреки различията в жанровете (битово-психологическата поема “Ралица”, философската поема “Фрина”, лирическите миниатюри), той извежда на преден план хармонията между красота и нравственост като проява на женствеността.

Първите му любовни стихотворения, написани в духа на Хайне, имат автобиографична основа. Двадесетте години са годините на първата романтична любов на Пенчо Славейков. Но тази му първа любов не е споделена, защото обектът й, неговата братовчедка Нина е вече омъжена. Но любовта му, макар и несподелена, го вдъхновява и той събира любовни стихове в стихосбирката “Момини сълзи”: “Един ден ми донесе сбирката си “Момини сълзи” и ми каза, че била посветена на мене” – си спомня Нина Вълканова.

През 1892 година той продължава образованието си в Лайпцигския университет. От първите години на следването му са широко известните му


Други реферати:
ОБЛАСТ ВРАЦА
Обща характеристика на Босна и Херцеговина
Обща характеристика на община Смолян
Община Горна Оряховица
Община Девин


Изтегли рефератаОбщина Девин - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия