Принципи на конфликтологията


Ключова дума за всякакъв вид конфликт е „ресурс”. Територия – когато говорим за междуличностни конфликти. Лично пространство.

Някои учени обясняват конфликта като вид трудна ситуация. Сами по себе си обективни трудности няма. Трудно е това, което се приема субект като такова.

Формула за съществуване на конфликт: КГ1 + КГ2 + N = K

Кг- конфликтоген – всяка дума, действие, жест или бездействие които могат да породят конфликт.

КГ1 < КГ2 < КГ3 …..Според специалистите 80 % от специалистите възникват от тази формула, въпреки желанието на участниците.

Заплаха, забележка, критика, обвинение, насмешка, подигравка, сарказъм.

Конфликтогени – снизходително отношение – може да се появи с иронична проява или от решение.

Група на самохвалство – възторжествен разказ за лични, реални или ними успехи

Менторско отношение – категорични оценки, натяквания, постоянни припомняния на неприятности, нравоучения.

Група на проява на неискреност и нечестност – има се впредвид не просто лъжа или премълчаването също е форма на лъжа.

Нарушение на етиката – чрез причиняване на неудобство без да се поиска след това извинение и нужда на партньор, прехвърляне на отговорност върху друг човек и тн.

Регресивно поведение, т.е. да се ползват образци в по ранно детство – задаване на наивни въпроси, оправдаване с други, собкане, чумерчене и т.н.

Конфликтна ситуаци + инцидент = конфликт. Инжидента е такова стечение на обстоятелствата, което се явява непосредствен повод за възникване на конфликта.

Функции на конфликта – обикновено се работи в направление да се търси дали е конструктивен или деструктивен конфликта.

Конфликта консолидира групата да се разправя срещу някаква реална или нима угроза, конфликта внася яснота в съотношението на силите.

Конфликта стимулира творчеството

Конфликта служи като средство за възникване на нови форми на поведение във фирмата .

Конфликта може и да бъде полезен на чисто личностно ниво.

Когато се описва даден конфликт най-важните елементи са :

  1. Микро и макро среда на конфликта – озн. че конфликта винаги се реализира на някакъв фонд.

  2. Конфликта винаги има някакви граници – пространствено-времеви измерения на конфликта.

  3. Позиции на конфликтуващите страни – именно във хода на конфликтото действие.

  4. Зона на разногласие – включва обект и предмет на конфликта. Обект на конфликта е всяка материална и ( ресурс ), социална ( власт), духовна ценност, към която се стремят всички страни.

Обекти които да са разделение на части ( дете при развод )

Обекти, които могат да бъдат разделени в различни пропорции между участниците в конфликта.

Обекти, които участниците в конфликта могат да ползват.

  1. Предмет на конфликта – това е обективно съществуващи или субективно разпределя проблема , който е причина за конфликтно поведение между страните. Предмета на конфликта може да не е конкретен, реален, но може да бъде илюзиорен.


Други реферати:
Кинезитерапия
Дионис - появявания и скривания на един дважди роден бог
Мит и реалност
Старогръцка митология
Тракийската богиня Бендида


Изтегли рефератаТракийската богиня Бендида - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия