Принципи на роботизацията на технологичните процеси в машиностроенето

приложението.

2.Специализирани. Областта на тяхното приложение се ограни­чава от определени условия и от пространството. Например робот за работа в условията на повишена температура - за използване в термо-обработващите, леярските или ковашко-пресовите цехове.КЛАСИФИКАЦИЯ НА РОБОТИТЕ:


табл.1


3.Специални. Тук се отнасят роботизирани устройства с 1 до З степени на свобода, наричани още манипулатори или автооператори. Налагат се за изпълнение на операции или манипулации с по-прости дви­жения, например преместване на детайлите от един на друг конвейри, между два струга, или смяна на инструмента при обработващите центри Тези специална роботи извършват действия, които са уморително за чо­века, монотонно повтарящи се. Манипулаторите са предназначени за об­служване на обработващи машини. Монтират се на П-образна траверса и се задвижват от хидроагрегат. В зависимост от товароносимостта им робо­тите се подразделят най-често на три групи, до 5 кг, от 5 до 40 кг и над 40 кг.


Други реферати:
Биосферата
Витамин PP
Витамин Р и флавоноиди
Гръбначни животни
Лечение с прополис


Изтегли рефератаЛечение с прополис - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия