Принципи на роботизацията на технологичните процеси в машиностроенето

фиг.1 Основни компановъчни схеми при конструиране на роботи


Вън от тези класификация са. роботите уникална изпълнения (най-често за обслужване не. ковашки преси), товароносимостта, на кои­то достига до няколко десетки тона.

Задвижването на роботите може да бъде хидравлично, пневматично, електромеханично или комбинирано.

При хидравлично задвижване на захвата се използва масло под налягане. То е по-скъпо конструктивно. Поради трудностите за осигу­ряване на износоустойчиви уплътнения при експлоатация на такава ро­боти често тече масло. Като предимство се изтъква възможността за предаване на по-големи товари.

При _пневматичното задвижване на захвата се използува сгъс­тен въздух. Прилага се при по-малки товароподемности. Дава възмож­ност да се реализира лека конструкция с бързи движения и е евтина.

Електромеханичното_ задвижване се прилага при роботи с го­ляма товароподемност, консумират малко енергия и осигуряват висока точност при работа. Все още са скъпи и изискват по-големи грижи при експлоатация. Известни са в комбинирани решения на задвижванията.

Понастоящем при повечето роботи се използуват сервоклапани за управление на движението на захвата, които намаляват скоростта на движение на захвата, когато започне да се приближава към точката, зададена в програмата или реверсират движението, ако точката е задуш­ната. Това е една сложна, много чувствителна, бавна и скъпа система, която се е наложила в конструкциите на повечето от роботите. Практи­ката е показала, че по отношение на задвижването, комбинацията на ел. механиката със сервоуправление на захвата е твърде перспективно. известни са, обещаващи решения, при които за всяко движение се използу­ва електродвигател и сачменно-винтове двойка.


Други реферати:
Позиционен светодиоден индикатор на напрежение
Микроконтролер Intel 8051
Периферен интерфейсен адаптер (PIA) MC6820
Постоянно токов транзисторен регулатор
Проектиране на нискочестотен предусилвател–смесител


Изтегли рефератаПроектиране на нискочестотен предусилвател–смесител - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия