Приоритети за развитие на туризма в община Царево

1.ОБЩИНА ЦАРЕВО - ОБЩИ ДАННИ


Община Царево заема югоизточната част на България и се намира на 60 км южно от Бургас на международна магистрала Е-87 на границата с Турция. 4/11/2005Мястото и възможностите на община Царево се определят от нейните икономически, социални, демографски и инфраструктурни характеристики. Те трябва да бъдат оценяване и от мястото й в националния план за регионално развитие и в плана за развитие на област Бургас. На основание на обективно определени и обосновани критерии и показатели община Царево в съседство с община Малко Търново формират един от от 21-те региона за трансгранично сътрудничество. Този тип райони са обект на национална и регионална политика за целево подпомагане.


Общата площ е 530,1 кв. км., от които земеделски територии - 108,8 кв.км., горски територии - 401,7 кв.км., населени места и урбанизирани територии - 3,9 кв.км., водни площи - 2,8 кв.км., територии за добив на полезни изкопаеми - 11,3 кв.км., територии за транспорт и инфраструктура - 1,8 кв.км. Плажни ивици - 19 с обща площ 349,2 кв. м., обща дължина 9 184м. и средна ширина 33,6м.

Населението на общината е 10 846 души.


Населени места - 14.
Град Царево, гр. Ахтопол, с. Китен, с. Лозенец, с. Варвара, с. Синеморец, с. Резово, с. Кости, с. Българи,с. Бродилово, с. Изгрев, с. Велика, с. Фазаново, с. Кондолово.


Климат - преходно- средиземноморски.


Релеф и природни ресурси - уникално съчетание на море, планина и реки с екзотична растителност и многообразие на животински видове. Най- голямата странджанска река Велека е с дължина 147км. Реката е плавателна в последните си 10км.


Флора - зимен горун, дъб, габър, бряст, цер.


Фауна - благороден елен, сърна, дива свиня, чакал, лисица, вълк. През странджанкото крайбрежие и Странджа преминава и "Via pontica" - прелетния път на птиците от Северна Европа на Юг.


Природни забележителности и резервати - Природен парк "Странджа" с площ 377,5 кв.км. Най- старият резерват в България - "Силкосия", "Тисовица". Защитени местности - "Силистар","Устието на р. Велека" обявени за такива с цел запазване на характерния ландшафт на крайбрежната


Други реферати:
PR
Битката на народите край Лайпциг
Княз Борис
Крепости в България
Кървави точки на планетата


Изтегли рефератаКървави точки на планетата - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия