Приятелството-заместител ли е на родовите връзки

3


ВСУ “Черноризец Храбър”

Магистърска програма “Психология и психопатология на развитието”












Есе: Хипотеза: Приятелството е заместител на родови връзки. Какви аргументи можете да приведете за да я потвърдите или отхвърлите.








Варна


Други реферати:
Работа с таблици
Програмата Word Pad
Представяне и обработка на знания ч-з фреймове и правила. Експертни системи
Предназначение и основни техники в POWER POINT
Проектиране


Изтегли реферата



Проектиране - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия