Проблеми на печалбата и рентабилността на фирмата

Проблеми на печалбата и рентабилността на фирмата

Вариант на работен план

Въведение

Глава първа. Същност на печалбата и рентабилността

  1. Определение на понятията

  2. Фактори, от които зависят печалбата и рентабилността

Глава втора. Управление на печалбата и рентабилността

  1. Управлението на печалбата и рентабилността като част от финансовата стратегия на фирмата

  2. Показатели за анализ на печалбата и рентабилността

Глава трета. Проблеми при формиране на печалбата и управлението на рентабилността в конкретно предприятие

  1. Анализ на дейността на предприятието

  2. Зависимост между рентабилността и печалбата в предприятието

Заключение

Използвана литература

Приложение


Въведение

Съвременните предприятия осъществяват дейност в среда, която може да се характеризира като динамична и силно променлива. Тази среда предоставя едновременно възможности за самостоятелно вземане на решения, от една страна и от друга страна- предприятията действат в условията на конкуренция. Именно конкуренцията и необходимостта от преодоляването й, както и необходимостта от финансова стабилност на предприятията налагат вземане на решения, свързани с различни финансови въпроси от дейността на организационната единица.

Важни въпроси от финансовото управление са печалбата и рентабилността на предприятието. Актуалността на настоящата разработка е определена от следното:


Други реферати:
Лекции по физика
Молекулно-кинетична теория за строежа на веществата
Най-важното от теоретичната механика
Невзаимни микровълнови устройства - Фарадеев поляризатор. Феритен жиратор и вентил. Феритни филтри. Двурезонантен клиотрон. Многорезонаторен магнетрон
Кинематика на постъпателно движение-пищов


Изтегли рефератаКинематика на постъпателно движение-пищов - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия