Проблеми на ЗЕС и Русия

По мнение на парижкия вестник “Монд” след Берлинската сесия на Съвета на НАТО ЗЕС официално може да се счита за военна организация, в задачите на която трябва да влиза координация на европейската политика за сигурност. За ефективно осъществяване на тази цел на ЗЕС несъмнено ще му бъдат необходими средства за планиране, командване, тилово осигуряване и т.н., дори и ако част от тях бъде предоставена от НАТО. Много тук зависи от политическата воля на европейците. В частност една от целите на междуправителствената конференция за реформа на Маастрихтския договор е да се снабди ЕС със средства, които биха му позволили да провежда действително единна външна политика и политика в областта на сигурността.

В последно време ЗЕС направи редица крачки в посока на реализация на своята нарастваща роля. През май 1996г. беше сключен договор между ЗЕС и НАТО за обмен на секретна разузнавателна информация. Бяха завършени работите по създаването в Брюксел на т.нар. ситуационен център за контрол над собствени бъдещи операции. В рамките на органа за военно планиране беше създадена секция за разузнаване, в задълженията на която влизат обработка на информация от различни източници. Разработена е програма за военни учения на страните-членки на ЗЕС до 2000г.

В тази насока напоследък се предприемат някои мерки ЗЕС да се превърне в инструмент за обезпечаване на европейската сигурност. Въпреки това обаче той няма да има пълна самостоятерност, тъй като НАТО запазва за себе си реалните лостове за контрол на дейността на ЗЕС. Следва да се подчертае, че въпреки постоянните изказвания на членовете на ЗЕС за необходимастта от създаване на обща европейска отбрана, дори плахите стъпки за независимост в тази област се натъкват на упорита съпротива на САЩ, запазващи силно влияние над Европа чрез механизмите на НАТО.

Не може да се каже, че и в средите на самите европейци съществува консенсус относно това, че ЗЕС трябва да замени НАТО. Много от европейските политици считат, че последният се явява единствената реална система за сигурност в Европа. “Европейците в никакъв случай не са готови нито във политическо, нито във финансово отношение да направят необходимите усилия за да създадат огбрана способна да замени НАТО” – се споменава в списание “Дефанс Насионал”.


Други реферати:
Рекултивация на терени
Рециклиране на хартия
От какво е застрашено биологичното разнообразие
Опазване на околната среда в община Русе
Паркът и градът


Изтегли рефератаПаркът и градът - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия