Проблеми на ЗЕС и Русия

Американските задължения, които могат да съществуват само в рамките на НАТО, са необходими на Европа, счита авторът на статията. Сигурността на Европа представлява сама по себе си съставна част от осигуряването на интересите на националната сигурност на САЩ, а освен това те имат общи ценности, за които европейците често забравят. Във връзка с това единственият път, който би довел до създаване на европейска сигерност – развитие на идеята за идентичност на европейската отбрана и сигурност в рамките на НАТО е приспособяване на структурите на ЗЕС към тази организация.

Още повече самата Русия разглежда сътрудничеството със ЗЕС като перспективно средство за укрепване на европейския мир. Тя счита, че нейния диалог със ЗЕС трябва да се ориентира към по-активно търсене на общи подходи към ключови проблеми на сигурността на Европа и съседните региони. Вероятно би имало смисъл да се постави пред ръководството на ЗЕС въпроса за предоставяне на Русия на статут на асоцииран партньор на този съюз, който по мнението на министъра на външните работи на Русия Е.Примаков се явява част европейския модел за сигурност. Този модел отбеляза той “трябва да се опира на всички международни организации действащи в сферата на сигурността на Европа – ООН, ОССЕ, Съвета на Европа, НАТО заедно с “Партньорство за мир”, допълнения ЗЕС, а също така и ОНД”.


Други реферати:
Изясняването на основни понятия и категории в индийската философия - ключ към осъществяване на контакт и евентуално нейно разбиране
Имануел Кант- Критика на чистия разум
Имануел Кант- Критика на чистия разум
Ислямска религия
Истина и значение


Изтегли рефератаИстина и значение - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия