Проблеми на ЗЕС и Русия

В състава на ЗЕС сега влизат 27 държави с най разнообразен статут. Това са десетте държави членки на съюза – Франция, Германия, Италия, Испания, Португалия, Великобритания, Холандия, Белгия, Люксембург и Гърция. Освен това в качеството на наблюдатели са: Дания, Ирландия, Австрия, Финландия и Швеция; асоциирани членове – Исландия, Норвегия и Турция; и асоциирани партньори – България, Полша, Унгария, Румъния, Чехия, Словакия и трите прибалтийски държави.

От 1993г. административната сграда на ЗЕС се намира в Брюксел за да може неговата администрация да работи в тесен контакт със сътрудниците от НАТО и секретариата на Съвета на министрите на ЕС. Неговата парламентарна асамблея и изследователски център се намират в Париж. Въпреки всичко това обаче той си остава джудже сред останалите европейски институти. Неговият секретариат със щат само от 60 души организира два пъти в годината заседания на съвета, в който участват министрите на външните работи и отбраната на десетте страни-членки. В пълен състав 27-те представителя се събират на всеки две седмици. Планиращият орган на ЗЕС се състои от общо четиридесет човека.

Дълго време ЗЕС не участваше във никакви реални военни операции. През 1988г. обаче съюзът изпрати група сапьорни кораби в Персийския залив, а след това и военни кораби за участие във войната в залива през 1990г. Впоследствие с цел да се осигури изпълнение на ембаргото над Югославия полицейските сили на ЗЕС осъществяваха контрол по р. Дунав, а няколко кораба изпълняваха патрулна мисия в Адриатическо море в рамките на операция “Шарп гард”, осъществявана съвместно с НАТО. Освен това 120 европейски военнослужещи от ЗЕС бяха разположени в района на Мостар (Босна) за да подпомагат създаването на местна полиция, което не беше особено ефективно поради отсъствие на финансови средства.

Основният проблем стоящ пред европейците в областта на отбраната е разграничаване ролята на ЗЕС от НАТО в европейската отбрана. Въпросът за отношенията на ЗЕС с Европейския съюз и НАТО постоянно се обсъжда на съвещанията на министрите на ЗЕС и сесиите на Асамблеята на ЗЕС. До сега е направено твърде малко за преобразуването на ЗЕС с неговите все още скромни цели и


Други реферати:
Информационни технологии при обучението в начална училищна възраст
Историческа граматика
История на новобългарския книжовен език
История на турските лексикални заемки
Кратък терминологичен речник по езикознание


Изтегли рефератаКратък терминологичен речник по езикознание - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия