Проблеми на ЗЕС и Русия

неразполагащ със собствени бюджетни средства за провеждане на свои операции. В действителност обаче европейската отбранителна организация е способна да си съперничи с НАТО, а след време е възможно дори да я замени.

През идните няколко години европейците трябва да решат една доста сложна задача – дали да създадат истинска отбрана като постигнат съгласие относно крайната цел на ЗЕС. Работата е там, че вътре в ЗЕС през последните няколко години се проявяват два основни подхода към бъдещата роля на тази организация: държавите, които подкрепят федералната основа на съюза, поддържат подчиняване на общата външна и отбранителна политика на процедурите в ЕС, като не изключват поглъщане на ЗЕС от ЕС. На такава позиция стоят Франция, а така също и Германия (последната с определени реверанси към НАТО). На свой ред тези, които отхвърлят разширяване и усилване на “националните” пълномощности на ЕС, считат, че въпросите за безопастността и отбраната трябва да останат в областта на междуправителственото сътрудничество, както става сега, а ЗЕС е длъжен да запази своята независима юридическа основа. Такава позиция имат Великобритания и поддържащите я Австрия, Дания, Швеция, Финландия, Ирландия, Люксембург, Португалия и Испания.

Придържайки се към тази логика те отхвърлят вмешателството на Европейската комисия и Европарламента във въпросите на отбраната. За защита на териториалната цялост, считат те, трябва да отговаря най-напред НАТО. ЗЕС ще поема мисии с ограничен характер като например регулиране на възникващи кризи, миротворчески операции, контрол за осъществяване на санкции, наложени по решение на ООН. Англичаните постоянно подчертават, че развитието на отделни военни механизми в рамките на ЗЕС би било излишно дублиране на възможностите на НАТО и би довело до огромни разходи, които европейските партньори няма да искат да покриват. По някои изчисления, европейците отделящи средно 2,5% от БВП за отбрана би трябвало да увеличат този дял до 4% или със 100 млрд долара повече годишно. Настоящият генерален секретар на ЗЕС Ж.Кутилейру счита, че НАТО трябва да остане крайъгълен камък на европейската безопастност, европейските отбранителни възможности трябва да се укрепят, ЗЕС трябва


Други реферати:
Анализ на силните и слабите страни на българска фирма производител на мебели
Използване на SWOT анализ за оценка на бизнес средата и избор на маркетингова стратегия на фирма Алу Пласт ЕАД
Маркетинг
Курсов проект по маркетинг-Балкан Профилко
Извеждане на процеса на вземане на решение за избор на магазин при покупка на обувки


Изтегли рефератаИзвеждане на процеса на вземане на решение за избор на магазин при покупка на обувки - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия