Проблеми на ЗЕС и Русия

да засили европейския фланг на НАТО като стане едновременно отбранителен орган на ЕС , но при съхранение на своята независима юридическа основа.

Втората по важност задача на ЗЕС е съществено засилване на неговите оперативни възможности, за да се придаде тежест на съюза в очите на САЩ. Всичко това предполага наличие на войски, кредити, обща политика в областта на програма за въоръжаване – всичко това, с което в настоящия момент ЗЕС не разполага, освен ако не се вземат в предвид направените в последно време стъпки. Засега ЗЕС е зависим от добрата воля на страните-членки, за да получи в свое разпореждане хора и материални средства. Очевидно в недалечното бъдеще той ще може да разчита на Еврокорпуса и на други военни формирования. Все пак обаче поради отсъствие на финансова и техническа база военната дейност на ЗЕС остава ограничена.

За успешно развитие на своите оперативни възможности ЗЕС трябва преди всичко да се снабди със средства за разузнаване и материално-техническо обезпечение, които са много скъпи. Съществува проект за създаване през 2002-2020г. на европейска космическа система за разузнаване, засега блокиран от Великобритания. В това направление се приемат редица двустранни инициативи, като например учредяване на френско-германски агенции по въоръжаване и координация на действията мужду ВВС на Франция и Великобритания. Като цяло проблемът за отделяне на средства за ЗЕС се натъква и на такова препятствие като общото съкращаване на бюджетите за отбрана в Европа след края на студената война.

За да се реши този проблем през май 1992г. бе взето решение за съдаване на Еврокорпус с численост 5000 души на база на смесена френско-гелманска бригада, други части на тези страни, а така също и белгийски, люксембургски и испански военни формирования. Основните задачи, които трябва да решава това военно обединение са съвместна отбрана на съюзниците в съответствие с договора за Североатлантическия и Западноевропейския съюз, поддържане или възстановяване на мира под егидата на ООН, операции с хуманитарен характер.

Създаването на Еврокорпуса веднага се натъква на редица трудности. Големи спорове предизвиква въпроса за


Други реферати:
Изчисляване на двустепенен цилиндричен редуктор
Икономика на благосъстоянието
Лекции по Финанси
Лекции по публични финанси
Лекции по финанси за студенти


Изтегли рефератаЛекции по финанси за студенти - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия