Проблеми на ЗЕС и Русия

неговото подчинение, тъй като първоначално се предполага, че той ще се подчинява и на командването на НАТО и на командването на ЗЕС. Впоследствие обаче беше решено, че Еврокорпусът може да се използва както в операции на НАТО и ООН, така и в операции на ЗЕС. Първите две организации могат да го задействат само със съгласието на ЗЕС. Значителни трудности предизвиква и това, че съединенията и частите към Еврокорпува не са разпределени заедно или на относително компактна територия, а на голямо пространство, в различни страни. Така френските сили са разположени основно на територията на Германия, а не във Франция, където се намира щаб корпуса. Белгийските батальони към Еврокорпуса са дислоцирани в самата Белгия, а испанските съединения - на Пиринейския полуостров. По този начин ЗЕС има свои формирования в 10 района на Европа.

При все това, въпреки съществуващите технически трудности, Еврокорпусът и друтите европейски обединения се явяват първообраз на бъдеща интегрирана европейска армия.

През май 1995г. на съвещание на министрите на външните работи и отбраната на страните-членки на ЗЕС в Лисабон беше официално обявено създаването на междунационални въоръжени сили в рамките на ЗЕС. В съответствие с достигнатите договорености се формират т.нар. Европейски сили за оперативно реагиране и Европейски морски сили. Договорът предвижда, че и тези и другите формирования се предават на разпореждане на ЗЕС и ще действат под негов контрол в рамките на общата стратегия на ЗЕС по отношение на средиземноморието. Главната задача на тези сили е да обезпечат стабилност и безопастност в региона на Средиземно море и да предотвратят възникването на евентуални въоръжени конфликти.

Обсъждането на тези въпроси, както и създаването на Еврокорпуса предизвиква разногласия сред участниците в съвещанието най-напред по проблема за подчинението на тези сили. Министърът на външните работи на Великобритания М.Рифкинд настоява те да са под разпореждане на НАТО, при което ЗЕС не трябва да има каквито и да било привилегии в това отношение. След дискусията страните постигат съгласие за това, че както сухопътните сили за оперативно реагиране, така и междунационалните военно-морски подразделения в случай на необходимост могат да се използват в съответствие с


Други реферати:
Миграция на населението
Основни представители на стария институционализъм
Договор за продажба при Търговското и Облигационното право
Анализ и проектиране на система за подбор
Бизнес план на фирма Папас олио АД


Изтегли рефератаБизнес план на фирма Папас олио АД - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия