Проблеми при реализиране на правата, задълженията и отговорностите на вещото лице.


Стопанска Академия „Д. А. Ценов” - Ц С Ф О

гр. Свищов
Специалност: Съдебни експертизи


Предмет: НОСЕ(Нормативно обезпечаване на Съдебните експертизи)Р Е Ф Е Р А Т


На тема:

Проблеми при реализиране на правата, задълженията и отговорностите на вещото лице.Изготвил: Проверил:

Илиян Инчев Маринов гл. ас. д-р П. Стойкова

Фак. № 119005

Курс I – задочно обучение

Специалност – Съдебни експертизи


Други реферати:
ISA шина
България по време на балканските войни и по време на Първата световна война
Законодателна техника.
Org.Behaviour - Leаdership
Видове пазари и пазарни сегменти на БФБ


Изтегли рефератаВидове пазари и пазарни сегменти на БФБ - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия