Проблемно поведениеПРОБЛЕМНО ПОВЕДЕНИЕ  1. Нашето поведение

Поведението е нещо, което заучаваме още от най-ранна детска възраст. Копирането и подражанието на това как се държат възрастните, са най-разпространените начини за формиране на поведение при децата. Те се доверяват на авторитетите и не подлагат на съмнение или оценка дали тяхното поведение е правилно или неправилно, а направо го копират.

С годините и евентуалните провали при използване на неподходящо поведение, ние постепенно се научаваме, че имаме избор и не е задължително да постъпваме като този или онзи. Тогава обаче идва опасността от другата крайност – такъв съм какъвто съм, а това не винаги е най-подходящия тип поведение. Прекалено мекото поведение, целящо да се нагоди към ситуацията или другия, също не винаги е подходящо, макар да е добър метод за избягване на неприятности.

Какъвто и тип поведение да избере човек, той трябва да помни, че е е отговорен за поведението си и си носи последствията от него.


а) Изборът на поведение засяга и останалите

Начинът, по който избираме да се държим засяга и другите хора. Можем умишлено да изберем да подразним някого, да го ядосаме или стреснем, а можем да постъпим и неволно така – просто движени от навика или импулса. За съжаление ние не винаги осъзнаваме въздействието на поведението си върху другите.

Ето няколко примера за негативно поведение на работното място:

  • редовно закъснява

  • мрачен като облак преди първото кафе

  • пуши на място, където е забранено

  • засръшва врати и чекмеджета, крещи за да се освободи от гнева

  • мълчалив и мрачен с дни


б) Защо хората се държат лошо

На този въпрос могат да се дадат много и различни отговори, но най-общо главните причини се свеждат до:

  • неосъзнато повтаряме поведение от детството

  • играем на роля


Други реферати:
Пловдив
Българското чудо
Васил Априлов-народен будител и творец
Моята представа за Левски
Просветното движение


Изтегли рефератаПросветното движение - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия