Проблемът за свободата и смъртта в стихотворението На прощаване от Христо Ботев

Проблемът за свободата и смъртта в стихотворението „На прощаване” от Христо Ботев

нтерпретативно съчинение)


Христо Ботев живее и твори героична литература във време, когато народът ни изживява период на самоосъзнаване и стремежът към свободата. Поетът е готов на велика саможертва в името на идеалите си не само в поезията си, но и в живота си. Тези негови идеали са представени в „На прощаване”. Ботев, носещ името на велик мъченик в българската история, превръща лирическия герой от творбата си в символ на новото възрожденско мислене и във въплъщение на новия свободолюбив дух на възрожденеца.

Лирическия герой в творбата достига до идеите на века за свобода и категорично отхвърля робските вериги. За него липсата на свобода е несъвместима с нормално съществуване на личността и нацията. Тези идеи за свобода са внушени чрез диалога с майката, която е не само родител, но и родина. Стремежът към освобождение е предаден чрез мотива за прошката, за завета и спомена и най-вече за дълга и саможертвата. Героят осъзнава, че няма свобода без смърт. Творбата е прозрение за истинските ценности през времето на борба с робството, освобождението е поставено над отмъщението за поруганата чест.

Стихотворението „На прощаване” е изпълнено с емоционалност и изблик на чувства. Думите на юнака не са представени жалба, а по-скоро като клетва призоваваща към сила на духа. „Не плачи, майко, не тъжи”, а „кълни, проклинай” казва лирическия герой. Той призовава майка си да разпространява неговия дух и порицание към робската съдба на родината. Той я призовава, не само да не плаче, а да прати и братята му да продължат делото му. Появява се мотивът за приемствеността. За да се достигне крайната цел – освобождение от „беснеещите” турци и изгонването на мъката за поруганото „бащино огнище”, лирическия герой призовава майка си да разпространява идеалите и духа на освобождението, да прати братята му и да не плаче, защото без смърт не се постига свобода.

Сина е безкомпромисен в избора на пътя си, за него народната свобода е поставена над личната мъка. Неспокойният му дух е изпълнен с копнеж за


Други реферати:
На какво се дължи икономическото развитие на Япония след ВСВ
Изграждането на бизнес стил и възпитаването на професионалното присъствие
Нападения и заселване на славяните на Балканския полуостров
Изкуството да печелим преговори
Наполеон Бонапард


Изтегли рефератаНаполеон Бонапард - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия