Проект-база данни

1.Инфологическо проектиране

1.1. БД съдържа данни за служителите(лекарите), пациентите, диагнозите,отделенията,прожежданите лечения и предоставя възможност за получаване на отчети осъществявани по различен признак.

Системата се изгражда с оглед на съществуващите следни възможности:

  • един служител работи за едно отделение

  • един пациент може да се лекува от няколко лекари

  • всеки пациент се лекува в рамките на контракта

  • всеки лекар може да излекува много пациенти

  • за всеки пациент има няколко служители, един от които е мед. сестра

Базови същности на предметната област са:

  • пациенти-име,егн,дата на постапване,диагноза,егн на лекуващ лекар,стая

  • служители(лекари)-име,егн,длъжност,отделение,тел

  • отделения-код,име

Контракти – връзка между лекари,пациенти и диагнози, с атрибути- номер, дата на подписването му.1.1.2.Анализ на информационните задачи и кръга от потребители на системата

Системата се създава за обслужване на следните групи потребители:

  • служители

  • администрация

1)Функционални възможности:

- работа с База данни – запис, четене, модификация, преместване в архив;

- осигуряване на непротиворечивост на данните;

- осигуряване на надеждност и защита на данните от недобронамерен достъп;

- реализация на често срещани запитвания в готов вид;

-предоставяне на възможност за формиране на произволни запитвания към БД.


2)Готови запитвания:

-

- получаване на списък с всички пациенти;


Други реферати:
Европейската икономическа интеграция
Европейската интеграция на България
Европейската комисия - структура, функции, отношение към България, перспективи
Европейската политика за съседство
Европейски икономически валутен съюз


Изтегли рефератаЕвропейски икономически валутен съюз - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия