Програмата Word Pad

Програмата Word Pad е 32-битов текстов редактор, който заменя приложението Write, вградено в Windows 3.x. Word Pad използва същия файлов формат за съхраняване на файлове като Microsoft Word 6, но може да отваря и файлове във формат Word 7. Поддържа също четене и записване на текстови файлове (.txt и .rtf) и четене на файлове write (.wri).

Стартиране на програмата – с бутона Start в левия край на лентата за задачи се извежда менюто Start. Избира се Programs/Accessories/Word Pad. По друг начин това може да се направи като се щракне върху Start, избира се Run, написва се Word Pad и накрая Enter.

Прозорец на програмата – притежава много от характеристиките на програмните прозорци. Той има заглавна лента, която оказва, че прозорецът съдържа документ на Word Pad. Под заглавната лента се намира главното меню, съдържащо списък на командните менюта за Word Pad. Под него има една или две ленти с инструменти, предствавляващи набора от бутони за изпълнение на често използваните команди. Под тях се намира размерната линия – удобен инструмент за измерване. В долната част на прозореца стои лентата за състоянието – там програмата поставя съобщения с разнообразна полезна информация. Основна част от прозореца заема работната област, където се създава документа.

Заглавната лента - в левия й край се намира иконата на менюто Control – извежда меню от команди за променяне на размерите и за преместване на процзореца, както и за излизане от програмата. В десния край на заглавната лента се намират бутоните Minimize, Maximize/Restore и Close. Програмата Word Pad е много елементарна и в даден момент може да роботи само с един документ.

Команди – като част от стремежа да бъде осигурен универсален външен вид на всички програми за Windows, менютата с комадни, които изпълняват сходни задачи, често имат едни и същи имена и заемат едно и също място в главното меню, дори в различните програми.

Най – важните команди от менюто File:

  • New – за създавани на нови обекти;

  • Open – за отваряне на вече съществуващ документ;

  • Save – за записване на текущия документ;

  • Еxit – за излизане от програмата.

Команди от менюто View:


Други реферати:
Вот на доверие и вот на недоверие
Конституционно право -Правно положение на кмета на община
Видове изборни системи в Република България
Конституционно правосъдие
Латентна престъпност


Изтегли рефератаЛатентна престъпност - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия